Betonski zidaki oziroma bloki se uporabljajo za gradnjo ograj

Betonski zidaki, ki jih imamo v našem prodajnem programu so namenjeni izdelavi okrasnih ograjnih zidov. So montažni elementi, ki so dvostrano in štiristrano lomljeni in imajo različne namene uporabe. Dvostrano lomljeni betonski zidaki se uporabljajo za izdelavo ograj, kjer sta vidni dve ploskvi elementa. Izdelujemo jih v dimenzijah 20/40/17 cm, izbirate pa lahko med dvema barvama in sicer med sivo ter grafitno. Štiristrano lomljeni zidaki so namenjeni za gradnjo stebrov, kjer so pomembne oziroma vidne vse štiri stranice gradbenega elementa. Z zidaki se gradi tako, da se najprej zlepijo z lepilom za zunanjo uporabo, nato pa se zalijejo z betonom in po potrebi še armirajo. Zidaki so votli, zato jih je potrebno zaščititi oziroma pokriti s kapami, ki omogočajo hitro odtekanje vode.

betonski zidaki jarc

Za izdelke iz betona kot so betonski zidaki, je potrebno upoštevati določena pravila gradnje

Pri uporabi oziroma zidanju z okrasnimi betonskimi zidaki, se upoštevajo pravila klasičnega zidanja. Ne glede na to ali se z zidaki zida podporni ali okrasni zid, so določena pravila, ki se jih je potrebno držati, da lahko konstrukcija služi svojemu namenu še dolgo časa. Pred samim zidanjem z bloki je nujna ustrezna priprava terena kar pomeni priprava temeljev. Na dno skopane jame za temelj se iz zmrzlinsko obstojnega materiala naredi nasutje debeline 10 – 20 cm. Nato se na nasutje zabetonira temelj, ki ga je priporočeno armirati. Temelj mora biti takšnih dimenzij, da bo brez problema nosil težo konstrukcije iz blokov. Njegova minimalna širina mora biti vsaj 30 cm, globina pa je odvisna od cone zmrzovanja zemlje. Pri zidanju ograje je potrebno na mestih, kjer želimo pozidati steber ali pa vsaj na 2,5 – 3 metre narediti vertikalno armiranje zidu, zato je potrebno iz temelja pustiti štiri železne palice. Pred pričetkom zidanja z betonskimi zidaki je nujno še poskrbeti za horizontalno hidroizolacijo, saj se tako prepreči dvig vlage v konstrukcijo, ki bi jo lahko poškodovala. Zidanje z bloki se lahko izvaja na dva načina – samo z lepljenjem in s kombinacijo lepljenja ter betoniranja. Način gradnje z bloki je odvisen od višine konstrukcije, ki jo želimo narediti. Pri prvem načinu, ko uporabljamo samo lepilo lahko z bloki zidamo ograje do višine 70 cm. Paziti je potrebno, na stike zidakov po vertikalni liniji zaradi prekrivanja. Na koncu se na bloke nalepi še zaščitne kape, ki imajo utore za odtekanje vode. Pri zidanju ograje, ki je višja od 70 cm pa zidake najprej zlepimo z lepilom, nato pa jih še zalijemo z betonom. Ko betonski bloki dosežejo višino 3 – 4 vrst, jih zalijemo z betonom in nato nadaljujemo z zidanjem v višino. Lepilo nanašamo na vrhnjo stran blokov in na obe stični stranski ploskvi blokov s čemer preprečimo uhajanje betona skozi majhne odprtine. Priporočljivo je tudi horizontalno armiranje ograje. To se naredi tako, da se vstavijo dve železni palici v utore na zgornji strani zidaka.

Poleg betonskih zidakov nudimo tudi cevi in jaške s pokrovi za odvajanje meteorne vode

V našem prodajnem programu imamo tudi ostale elemente za urejanje okolice domov in poslovnih objektov. Poleg betonskih zidakov so del našega programa še tlakovci, škarpnice in palisade, robniki, plošče, kanalete in muldnice, cevi in betonski pokrovi ter vrtni program. Tlakovci se uporabljajo za tlakovanje dvorišč, dovoznih poti in večjih javnih površin kot so parki, mestna jedra. Izbirate lahko med različnimi oblikami tlakovcev in med različnimi barvami. Tlakovci so odporni na zmrzal zato so pogosta izbira za razne pohodne površine. Škarpnice in palisade so izdelki iz betona, ki se uporabljajo za utrditev brežin, razmejitev prostora ali ozelenitev vertikalnih površin. Škarpnice so okrogle ali pravokotne oblike, palisade pa so okroglih in kvadratnih oblik. S palisadami lahko premostimo višinske razlike ali izdelamo peskovnike. Robniki razmejujejo različne vrste materialov in so uporabni na dvoriščih, parkih in cestah. Kanalete so namenjene hitremu in zanesljivemu odvajanju površinske vode iz dvorišč, igrišč, vrtov in izpred vhodov. Za odvajanje majhni količin meteornih voda pa so namenjene muldnice. Izdelujemo tudi cevi, jaške in pokrove, za podzemno odvodnjavanje meteornih voda. Jaški lovijo meterono vodo na vogalnih objektov. Za ureditev vrtov, so nujni razni izdelki iz betona, ki imajo dekorativno in funkcionalno nalogo. Kamini, vodnjaki in klopi ustvarjajo prijeten ambient, v katerem bo preživljanje prostega časa še prijetnejše.

izdelki iz betona jarc

Tako kot zidanje z betonskimi zidaki je tudi polaganje betonskih plošč zahtevno opravilo

Polaganje betonskih plošč in tlakovcev mora biti izvedeno pravilno, da se jim zagotovi obstojnost in dolga uporabna doba. Najprej je potrebno pripraviti nosilni sloj iz zmrzlinsko obstojnega gramoza. Višina sloja je odvisna od strukture tal in vrste obremenitve, nanesemo ga pod naklonom minimalno 2,5%. Gramoz se utrdi z valjanjem ali nabijanjem da se doseže ustrezna nosilnost, ki ne dovoljuje posedanja. Pod nosilni sloj se lahko namesti drenažna folija, ki preprečuje ponikanje nasutja v zemljo. Tako se izognemo pogostim popravilom kot so grbine, neravnine, kotanje ali kolesnice. Na nosilni sloj se nanese 5 – 8 cm zmrzlinsko obstojnega peska, ki predstavlja drenažni sloj, pri tem pa je potrebno paziti, da ohranimo naklon terena. S polaganjem tlakovcev pričnemo v vogalu in na najnižjem delu tlakovane površine. Paziti je potrebno, da ohranjamo primerne fuge in tako preprečimo konične napetosti.

Morda ti bo všeč tudi...