Kaj vse je potrebno vedeti o boniteti poslovanja podjetja?

Dan danes lahko velikokrat slišimo izraze kot so boniteta podjetja ali pa bonitetna odličnost, vendar zelo malo ljudi pozna natančen pomen omenjenih izrazov. Bonitetna oz. finančna ocena podjetja temelji na analizi podjetja v preteklem poslovnem letu (ki pri nas navadno sovpada s koledarskim letom – ni pa nujno). Bonitetna ocena je namenjena oceni poslovanja in prikazuje uspešnost in učinkovitost podjetja. Višje, ko je podjetje bonitetno razvrščeno (ocenjeno), manjše je tveganje pri poslovanju s takšnim podjetjem.

Boniteta podjetja

Kdo se ukvarja z izračunom bonitete podjetja?

Z izračunom bonitetne ocene se ukvarjajo tako banke kot tudi nekatere druge finančne hiše, vendar se banke z bonitetno odličnostjo podjetja ukvarjajo le zaradi lastnega interesa – navadno takrat, ko jih določeno podjetje poprosi za kredit. Bonitetna ocena je izjemno pomembna tako za nas same kot tudi za naše poslovne partnerje. Višja kot je bonitetna ocena podjetja, bolje bo podjetje kotiralo na trgu. Tako kot bomo samo pregledali bonitete podjetij naših potencialnih poslovnih partnerjev in se tudi na podlagi njih odločili, s kom bomo sodelovali, bodo podjetja, ki bodo morda želela sodelovati z nami, pogledala boniteto našega podjetja.

Bonitetne ocene lahko razdelimo na tri vrste:

 • kreditna bonitetna ocena (credit rating),
 • nekreditna bonitetna ocena (non-credit rating),
 • ostale bonitetne ocene (other ratings).

Najpogosteje uporabljena je kreditna bonitetna ocena oz. bonitetna ocena plačilne sposobnosti. Ta ocena predstavlja mnenje o kreditnem tveganju določenega podjetja. Znotraj kreditne bonitetne ocene ločimo:

 • kratkoročno bonitetno oceno (za poslovanje do 1 leta),
 • dolgoročno bonitetno oceno (ocena poslovanja nad 1 letom).

Zakaj je pomembna tudi boniteta lastnega podjetja?

Dolgoročna ocena ima večjo težnost in se pogosteje uporablja, tako doma, kot v mednarodnem okolju. Na podlagi bonitete podjetja bodo naši poslovni partnerji ocenili ali predstavljamo zanesljivega partnerja in ali se tako z nami splača poslovati. Seveda bodo tudi banke naredile obračun bonitete našega podjetja preden nam odobrijo kredit ali druga finančna sredstva.

Izračun bonitete

Izračun bonitete nudimo tudi v podjetju Converta

Tudi v podjetju Converta pomagamo pri izračunu bonitete vašega podjetja ali podjetja vašega potencialnega partnerja ter tako poskrbimo, da je poslovanje vašega podjetja varno. V našem podjetju vam bomo pomagali pridobiti bonitetne podjetij v Sloveniji kot tudi podjetij iz tujine. Naše bonitete podjetij so izjemno zanesljive, saj sodelujemo s priznanimi bonitetnimi hišami, ki so na trgu že več kot 40 let. Prisotni smo po celem svetu, saj izračun bonitete podjetja ponujamo po kar 110 državah sveta.

Kaj je potrebno vedeti o boniteti terjatve?

Poleg same bonitete podjetja pa v Converti ponujamo tudi možnost izračuna bonitete terjatve, ki pride v poštev predvsem v postopku izterjave. Za boljše obvladovanje terjatev do kupcev je smiselno pred vložitvijo izvršbe predhodno oceniti terjatev. S tem bomo dobili vpogled v poslovanje in finančno stanje dolžnika, poleg tega pa še oceno pravnega naslova dolgov. Bonitetna ocena terjatev je narejena na podlagi naslednjih kriterijev:

 • čas od zapadlosti terjatev;
 • znesek terjatev;
 • bonitetna ocena dolžnika;
 • pravni naslov iz katerega izvira dolg (npr. prodaja blaga, storitev, posojilo, itd..)
 • razpoložljivost podatkov o terjatvi (stanje dokumentacije, finančni podatki, ipd.);
 • kako se je izvajala izterjava terjatev oziroma dolga do trenutka prenosa.

Poleg tega pa velja omeniti tudi, da je izjemno pomembno, da ima podjetje v svojih aktih opredeljene postopke izterjave terjatev oz. dolgov, ki lahko nastanejo v času poslovanja podjetja – opredeljeno mora torej biti, kdaj se šteje, da so bili opravljeni vsi postopki izterjave, ki bi jih opravil dober gospodarstvenik, ter kdaj izterjava terjatve ni ekonomsko upravičena. Seveda lahko v nekaterih primerih razmišljamo tudi o odpisu terjatev, vendar naj slednje predstavlja skrajni ukrep, ko izčrpamo vse druge možnosti. Skrb za izterjavo dolga se začne že veliko prej, tudi z ocenjevanjem bonitete kupcev, ki jim priznavamo odložena plačila.

 

Morda ti bo všeč tudi...