Problematika odškodninskih tožb proti zdravnikom je vse večja

Problematika naraščanja števila odškodninskih tožb sproža v praksi obilico težav, zato se ljudje v pravni – in seveda tudi v medicinski – stroki trudijo najti rešitve za omenjene težave. Seveda pa je problematika naročujočega števila odškodninskih tožb proti zdravnikom le ena izmed naštetih pravnih težav, ki se v medicini vse pogosteje dogajajo.

Vprašanje svobode odločanja o rojstvih otrok je v zadnjem času vse bolj aktualno

Eno izmed večjih vprašanj v sodobni medicini je tudi vprašanje umetne prekinitve nosečnosti, ki sicer predstavlja temelj pravic vsake ženske, da lahko svobodno odloča o svojem telesu, vendar je v Sloveniji v zadnjih letih vse pogosteje tarča kritik. Že 55. člen Ustave Republike Slovenije zagotavlja staršem pravico do svobodnega odločanja o rojstvu svojih otrok. Iz člena 55 Ustave Republike Slovenije izhaja tudi, da t.i. ”ugovor vesti” zdravstvenih delavcev (gre za to, da se zdravniki ginekologi velikokrat sklicujejo na to, da jim njihova vest in morala ne dopuščata umetne prekinitve nosečnosti), ni dovoljen, saj lahko oseba sama svobodno odloča o tem, ali bo porod izpeljala ali pa bo nosečnost prekinila. Velikokrat pa osebe, ki se odločijo za prekinitev nosečnosti, naletijo na plaz kritik, ki so vse prej kot upravičene, tudi v javnosti. Slednje izhaja iz dejstva, da je odločitev za rojstvo otroka ”naravna” in zato posledično tudi ”dobra”, medtem ko je odločitev o tem, da otrok ne bomo imeli ”nenaravna” in zato ”slaba”. Kar seveda ne moremo upoštevati kot tehten argument na podlagi katerega bi se lahko številnim osebam kršile temeljne pravice, ki so zagotovljene že z našo ustavo.

Tudi pravice pacientov so dan danes velikokrat premalo upoštevane

Nenazadnje pa ne smemo pozabiti same pravice pacientov, ki so velikokrat kršene ter na medicinsko etiko, ki žal prevečkrat ni zadostna. Vse to vodi v vse več odškodninskih zahtevkov, ki jih pacienti naperijo zoper zdravstvene zavode ali pa celo zdravnike same. Odškodninski zahtevki zavirajo delovanje našega zdravstvenega sistema in ga naredijo bolj togega ter tako še bolj neprijaznega pacientom, pa tudi zdravstvenemu osebju.

Knjiga civilno medicinsko pravo opisuje pravne probleme sodobne medicine

Knjiga avtorice prof. dr. Viktorije Žnidaršič Skubic je prva slovenska knjiga, ki obravnava problematiko hitro razvijajočega se in vse aktualnejšega področja medicinskega prava. Avtorica poudarja in izpostavlja posamezne teme, ki so del tako imenovanega civilnega medicinskega prava (varstvo osebnostnih pravic v medicinsko pravnih razmerjih, odškodninska odgovornost v zdravstvu), hkrati pa ne zanemarja problematike medicinskega prava nasploh, ki je z omenjenimi vsebinami neločljivo povezana.

Avtorica uvodna poglavja v knjigi Civilno medicinsko pravo namenja predstavitvi odnosa med pravom in medicinsko etiko, nekaterim najpomembnejšim filozofskim pogledom na medicinsko etiko ter razvoju medicinske etike skozi različna zgodovinska obdobja, podrobno pa predstavi tudi pojem medicinskega prava ter opredeli njegovo funkcijo.

V knjigi Civilno medicinsko pravo so natančno opisane vse pravice pacientov poudarek pa je na njihovi avtonomiji pri odločanju o posegih v njihovo telesno integriteto zaradi zdravljenja. Ker se od tukaj razvija tudi odškodninska odgovornost zdravstvenega osebja in zdravstvenih ustanov, knjiga posebno pozornost namenja tudi odškodninski odgovornosti v zdravstvu in njenemu aktualnemu razvoju. Prav zapleti z odškodninskimi zahtevki so namreč sprožili idejo po uvedbi t.i. nekrivdnih odškodninskih shem. Slednje so ponekod v primerjalnem pravu že uzakonjene, zato jih avtorica natančno predstavi in analizira, njihove prednosti in slabosti pa izpostavlja predvsem v luči potencialnih prihodnjih sprememb tudi v slovenskem pravnem prostoru.

Knjiga Civilno medicinsko pravo ponuja odgovore na številna pereča vprašanja

Knjiga Civilno medicinsko pravo se zaključi s posebnim delom v katerem avtorica prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic namenja posebno pozornost najbolj izpostavljenim problematikam medicinskega prava: vprašanje svobode odločanja o rojstvih otrok in v njenih okvirih vedno aktualne dileme v povezavi z umetno prekinitvijo nosečnosti in postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo ter vprašanja, ki se navezujejo na darovanje organov in tkiv za presaditev.

Krog bralcev, ki jim je knjiga namenjena je precej širok saj bo zanimiva za vsakogar, ki se pri študiju ali pri opravljanju poklica oz. dejavnosti srečuje z elementi medicinskega prava, bodisi kot pravnik ali kot medicinski strokovnjak. Seveda bi se s knjigo Civilno medicinsko pravo morali seznaniti vsi študentje prava in medicine, ki bodo kmalu zakorakali na svojo poklicno pot in bodo tako neposredno udeleženi pri nujnih spremembah sistema, ki bodo sledile. Nadalje branje knjige priporočamo tudi vsem odvetnikom, sodnikom, zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem, prav tako pa tudi državnim organom in institucijam na področju zdravstva. Pravzaprav pa bi bilo pametno, da se z vsebino knjige seznanimo prav vsi, saj se vsak izmed nas kdaj znajde v vlogi pacienta, takrat pa je nujno, da svoje pravice poznamo in jih znamo pravilno tudi uveljaviti.

Knjigo Civilno medicinsko pravo lahko naročite tudi preko spleta. V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo pri odločitvi o nakupu knjige z veseljem pomagali. Ostalo ponudbo pravne literature si lahko ogledate na: https://www.uradni-list.si/knjigarna

Morda ti bo všeč tudi...