Davek na premoženje

davek od nenapovedanega premoženja

Davek na premoženje na nek način nadomešča davek na nepremičnine, ki ga je država sicer uvedla, nato pa zaradi neskladnosti z Ustavo Republike Slovenije tudi dokaj hitro razveljavila. Kadar govorimo o davku na premoženje pravzaprav govorimo o davku, ki ga posamezniki plačujejo od nepremičnin, ki so v njihovi lasti, hkrati pa tam nimajo prijavljenega stalnega prebivališča oz. v omenjenih nepremičninah prav tako ne bivajo njihovi sorodniki.

Davek na premoženje je torej odvisen od posesti stavb posameznika. Odmeri ga Davčna uprava Republike Slovenije, davek na premoženje pa je opredeljen v Zakonu o davkih občanov. Zakon o davkih občanov  predpisuje tri oblike davka na premoženje:

  • davek na stavbe,
  • davek na počitniške prostore,
  • davek na poslovne prostore.

Davek na premoženje je progresiven davek, kar pomeni, da višina davka sorazmerno narašča z višanjem vrednosti premoženja.  Sicer gre za občinski davek, kar pomeni, da denar pridobljen z davkom, poberejo občine.

Koliko znaša davek na premoženje?

Večina davkov se odmerja glede na davčno osnovo, ki je natančno opredeljena. Pri davku na premoženje pa davčna osnova ni jasno opredeljena oz. ni nikakor povezana s tržno vrednostjo nepremičnine, ki jo določi Geodetska uprava Republike Slovenije. Davčno osnovo za davek na premoženje tako predstavlja vrednost stavbe ali prostora za počitek oz. rekreacijo, ugotovljena po merilih republiškega upravnega organa, ki je pristojen za stanovanjske zadeve, na način, ki ga predpiše občina. Opisano težavo je država poskušala rešiti z uvedbo davka na nepremičnine. Sicer pa je pri odmeri davka na premoženje pomembno tudi, s katerim namenom lastnik nepremičnino uporablja. Tako je obdavčitev nepremičnine, ki je namenjena recimo za počitnikovanje, neprimerljivo višja, kot obdavčitev nepremičnine, ki se uporablja v druge namene.

davek na premoženje

Oprostitev davka na premoženje

Mogoča pa je tudi oprostitev davka od premoženja. Prvi lastniki stanovanjskih hiš in garaž so davka na premoženje oproščeni za dobo 10 let. Po preteku dobe pa so obvezani plačevati omenjeni davek.

Problematika davčne zakonodaje v Republiki Sloveniji

V slovenski pravni ureditvi pa problema ne predstavlja le davek na premoženje, pač pa je veliko razburjenja povzročila tudi uvedba Zakona o pridobitvi premoženja nezakonitega izvora, ki se v marsičem ne sklada z Ustavo Republike Slovenije, problem pa v zadnjem času predstavlja tudi davek od nenapovedanega premoženja, ki ga bomo opisali v naslednjem članku.

Morda ti bo všeč tudi...