Kaj je nujni delež ob dedovanju in kdo je do njega upravičen?

Dedovanje nujni delež postopekInstitut nujnega deleža najdemo v postopku dedovanja, njegov namen pa je zaščititi dediča pred tem, da bi ga zapustnik samovoljno ali ne samovoljno izpustil iz svoje oporoke. Nujnim dedičem tako od dedovanju pripada nujni delež zapustnikovega premoženja, ki ga ima vsak od nujnih dedičev, v primeru prezrtja, pravico zahtevati. Nujnih dedičev je več, določa pa jih Zakon o dedovanju:

  • zapustnikovi otroci in posvojenci,
  • zapustnikovi vnuki,
  • zapustnikovi starši,
  • zapustnikov zakonec oz. izvenzakonski partner.

Dedi in babice so do določene višine nujnega deleža pri dedovanju upravičeni le, če so trajno nezmožni za delo in jih je zapustnik za časa življenja zato tudi preživljal.

Višina nujnega deleža je odvisna od stopnje sorodstva, ki jo je nujni dedič imel z zapustnikom

Višina nujnega deleža je odvisna od nujnega dediča, ki mu nujni delež ob dedovanju pripada. Najvišji nujni delež prejmejo zapustnikovi potomci in zakonec oz. zunajzakonski partner, nujni delež pa se manjša, ko govorimo o bolj oddaljenih sorodnikih.

Višina nujnega deleža ob dedovanju znaša 1/2 zakonskega deleža za:

  • otroka oz. posvojenca zapustnika in za
  • vnuka, zakonca oz. izvenzakonskega partnerja.

Višina nujnega deleža ob dedovanju znaša 1/3 zakonskega deleža za

  • starše,
  • dede in babice,
  • brate in sestre.

Davka na dedovanje  nepremičnin je oproščen prvi dedni red, za ostale pa je davek opredeljen v zakonu

Postopek dedovanja davekKot na večino stvari je tudi na dediščino velikokrat potrebno plačati davek. Davka se izognejo dediči prvega dednega reda, višina davka za ostale dedne rede pa je opredeljena v Zakonu o dedovanju. Seveda je višina davka nadalje odvisna od samega premoženja zapustnika – večje kot je premoženje, višja je tudi obdavčitev. Zato se posebej visok davek lahko plača v primeru dedovanja nepremičnine. Vendar tudi pri dedovanju in plačilu davka nepremičnine velja enako – prvi dedni red je davka oproščen, davka pa je oproščena tudi oseba, ki zapuščino prepusti državi ali samoupravni lokalni skupnosti. V primeru, da dedič ne želi, da davčna obveznost preide nanj, se lahko dediščini tudi odpove.

V odvetniški pisarni Žagar vam nudimo kvalitetno pravno svetovanje in učinkovito zastopstvo v postopku dedovanja. Pokličite nas po telefonu ali nam pišite po e-pošti ter se z nami dogovorite za termin, kjer se bomo podrobno seznanili z vašim stanjem in vam na podlagi tega kvalitetno svetovali in vam pomagali v postopku dedovanja, ki je za vsakega posameznika stresen, učinkovito pravno zastopstvo pa pride vsakemu še kako prav.

Morda ti bo všeč tudi...