Dedovanje nujni delež

Nujni delež je opredeljen v Zakonu o dedovanju

Nujni delež je institut s katerim se ob dedovanju sreča marsikateri d

edič. Institut omogoča nujnim dedičem, da dedujejo po zapustniku, kljub temu, da jih je le-ta izpustil iz svoje oporoke ali pa je svoje premoženje pred smrtjo podaril komu drugemu.

Institut nujnega deleža omejuje zapustnikovo voljo in ščiti nujne dediče v postopku dedovanja

Nujni delež je institut, ki ga opredeljuje Zakon o dedovanju in na eni strani omejuje zapustnikovo voljo, ki jo zapustnik izrazi v oporoki, na drugi strani pa varuje nujne dediče, ki s pomočjo uveljavitve njunega deleža dosežejo, da jih zapustnik z oporoki ni mogel prikrajšati. Nujni delež pri dedovanju je najvišji pri zapustnikovih otrocih in zakoncu, manjša pa se, ko govorimo o starših in drugih sorodniki zapustnika.

Dedovanje pri nujnem deležu

Nujni dediči so:

  • zapustnikovi otroci in posvojenci,
  • zapustnikovi vnuki,
  • zapustnikovi starši,
  • zapustnikov zakonec oz. izvenzakonski partner.

Dedi in babice so do višine nujnega deleža sicer upravičeni, vendar le, če so trajno nezmožni za delo in jih je zapustnik za časa življenja preživljal. Kakšna je višina nujnega deleža pri dedovanju? Nujni delež je pravzaprav delež, ki bi moral iti zakonitemu dediču, če bi se dedovalo po zakonu in ne po oporoki.

Višina nujnega deleža pri dedovanju znaša 1/2 zakonskega deleža za:

  • otroka oz. posvojenca,
  • vnuka, zakonca oz. izvenzakonskega partnerja.

Višina nujnega deleža pri dedovanju znaša 1/3 zakonskega deleža za:

  • starše, dede in babice, brate in sestre.

Davek na dedovanje

Tudi v primeru dedovanja se žal ne moremo izogniti davku. Davek na dedovanje je potrebno plačati, ne glede na to ali dedujemo po oporoki ali po zakonu. Davek ne zadane prvega dednega reda dedičev, oproščeni pa so ga tudi dediči, ki podedovano odstopijo državi, občini ali pravnim osebam zasebnega prava. Davka prav tako ni potrebno plačati osebi, ki je podedovala dosmrtni užitek nepremičnine.

Postopek pri dedovanju

Zmanjšanje deležev v oporoki z namenom izplačila nujnega deleža

V primeru, da nujni dedič zahteva nujni delež, vendar premoženja ni dovolj, da bi se mu le-ta izplačal, lahko nujni dedič zahteva zmanjšanje deležev v oporoki in se na ta način poplača. Poznamo pa tudi institut vračanja daril, s pomočjo katerega se vrnejo darila v zapuščinsko maso v kolikor je ta premajhna, da bi se nujni dediči poplačali. Pomoč ob dedovanju nujnega deleža vam nudimo tudi v naši pisarniSte se znašli v situaciji dedovanja po možu, pa ne veste kako postopati? Obiščite nas v naši odvetniški pisarni in pustite, da vam svetujemo.

Morda ti bo všeč tudi...