Zakaj je dobro v zapuščinskem postopku imeti odvetnika?

Dejstvo je, da se stranka v zapuščinskem postopku lahko zastopa sama in da je zapuščinski postopek po določbah Zakona o nepravdnem postopku strankam prijaznejši od pravdnega postopka. Domneva se namreč, da so stranke v nepravdnem postopku predlagatelji (in ne tožena ali tožeča stranka kot v pravdnem postopku), ki skušajo doseči neke skupne cilje. Odvetnik za dedovanje v zapuščinskem postopku torej ni obvezen. Do dedovanja pride na podlagi oporoke (oporočno dedovanje) ali zakona (zakonito dedovanje).

Odvetnik za dedno pravo

Stranke, ki so pravni laiki, včasih brez pomoči odvetnika za dedno pravo, svojih pravic v zapuščinskem postopku ne uveljavljajo celovito ali pa pravočasno. Žal lahko stranke nekatere pravice s potekom časa izgubijo in jih ne bo več mogoče uveljavljati. Če se z vsebino oporoke ne strinjate ali pa se vam zdi, da ste v zapuščinskem postopku prikrajšani, je smiselno, da vam odvetnik za dedno pravo pojasni, katere so vaše pravice in kako ter kdaj jih lahko uveljavljate. Enako velja, če želite uveljavljati svoj nujni delež.

Če so v zapuščinskem postopku med strankami sporna dejstva in je od njih odvisna kakšna njihova pravica, sodišče zapuščinsko obravnavo prekine in stranke napoti na pravdo ali na upravni postopek. Odvetnik za dedno pravo stranki v pravdnem postopku ali v upravnem postopku pomaga uveljavljati njene pravice, za stranko pripravlja predloge, vloge, ugovore in pritožbe ter jo zastopa na zapuščinski obravnavi.

Dedovanje dolgov – na kaj je treba biti pozoren?

Opozoriti je treba na to, da zapuščine ne predstavlja zgolj zapustnikovo premoženje, pač pa tudi njegovi dolgovi. Dedič je odgovoren za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja. Kar lahko pomeni, da če vam je nekdo zapustil nepremičnino v vrednosti 50.000 EUR in dolgove v višini 40.000 EUR, za te dolgove odgovarjate z vsem svojim premoženjem, torej tudi s svojo lastno nepremičnino, premičninami, sredstvi na TRR, ipd., do višine 40.000 EUR).

Kako se izogniti odgovornosti za zapustnikove dolgove?

Dedič se odgovornosti za dolgove izogne tako, da se dediščini z izjavo sodišču odpove do konca zapuščinske obravnave, kar je priporočljivo zlasti v primerih, ko vrednost dolgov presega vrednost zapuščine

Morda ti bo všeč tudi...