Dedovanje in spori med dediči zaradi premoženja

Najbrž je že vsakdo kdaj bil priča temu, da je v zapuščinskem postopku prišlo do hudih sporov in več let trajajočih zamer med dediči zaradi premoženja. Zelo pogosto se zgodi, da se dediči počutijo prikrajšane; ko se pojavi dedovanje, sledi tožba. V takem primeru pride prav odvetnik za dedovanje. Nekateri so za pokojno osebo skrbeli in menijo, da bi lahko podedovali več, drugi menijo, da so že zaradi instituta nujnega deleža upravičeni do dela zapuščine, čeprav za zapustnika niso skrbeli in ga včasih več let niso niti obiskali. Odvetnik za dedno pravo lahko strankam svetuje, kako učinkovito zavarovati svoje pravice.

Izpodbivanje

Če imate več otrok in so odnos z vsakim izmed otrok zelo različni, za kar bi želeli, da se odraža tudi na tem, kako razdelite svoje premoženje, odvetniki za dedovanje priporočajo nekaj različnih načinov. Mogoče je, da premoženje razdelite z oporoko, še bolje pa je, če z dediči sklenete ustrezno pogodbo že v času življenja. Na ta način si od dedičev lahko zagotovite tudi izpolnitev kakšne obveznosti.

Pogodbe, ki jih lahko sklenete z dediči

Pogodbe, s katero lahko svoje premoženje deloma razdelite že v času življenja ter si s tem od dedičev zagotovite tudi kakšno obveznost (skrb za vas, pomoč pri življenju, vzdrževanju):

  • pogodba o dosmrtnem preživljanju, s katero si v zameno za premoženje, ki ostane vaše do vaše smrti, zagotovite preživljanje ter
  • pogodba o preužitku, s katero na dediča prenesete lastninsko pravico na določenih svojih nepremičninah v zameno za nudenje določenih dajatev in storitev.

Dedovanje: obveznost sklenitve pogodbe z dediči v obliki notarskega zapisa

Naj vas ob tem opozorimo, da morata biti obe navedeni pogodbi obvezno sklenjeni v notarskem zapisu. Ker gre za pogodbe, zaradi katerih se pogosto pojavi izpodbijanje (torej izpodbijanje pogodbe o dosmrtnem preživljanju, izpodbijanje pogodbe o preužitku), je smiselno, da se pri sestavi obrnete na odvetnika. Odvetnik za dedovanje vam bo lahko svetoval, na kaj morate biti pozorni, da bo pogodba o dosmrtnem preživljanju oziroma pogodba o preužitku ustrezno sestavljena. Na ta način boste osebo, kateri želite dati svoje premoženje v zameno za neko njeno storitev, zaščitili pred tem, da bi bilo izpodbijanje take pogodbe nekoč v prihodnosti uspešno.

Morda ti bo všeč tudi...