Dvižna ploščad

Dvižna ploščad za invalide je izredno pomembna za vsako osebo na vozičku in vsako drugo osebo, ki tako osebo na vozičku spremlja ali izvajalca, ki opravlja dejavnost javnega prevozništva. Kasetne ali hidravlične dvižne ploščadi so pomembne tudi za vse nas ostale, ki smo del družbe in želimo, da imamo vsi enak dostop in enakovredno možnost do enostavnega dostopa in uporabe javnih prevoznih sredstev. Prav tako pa je – najpogosteje električna dvižna ploščad – na podlagi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17) – nadaljevanju ZIMI, tudi obvezna v javnem prevozu, na podlagi katerega, mora biti zagotovljena enaka dostopnost vseh uporabnikov do prevoza v cestnem, železniškem prometu, ter pomorski in notranji plovbi. Tovrstna ureditev pa je koristna tudi za ostale uporabnike cestnega, železniškega prometa ter vodne oz pomorske plovbe, še predvsem mamic z vozički. Izvajalci javnega prevoza v cestnem in železniškem prometu oz pomorski in notranji plovbi, morajo na podlagi omenjenega zakona imeti nameščene električne ali hidravlične dvižne ploščadi oz vertikalne navozne klančine ali dvigala. ZIMI prav tako določa, da mora vsak ponudnik javnega prevoza, zagotavljati vsem osebam na vozičkih, slepim, slabovidnim in gluhim uporabnikom javnega cestnega oz železniškega prometa oz pomorske in notranje plovbe ustrezno obveščanje v njim prilagojenih tehnikah sporočanja. Če izvajalci ne morajo ustrezno zagotoviti njihove prometne, železniške ali plovne infrastrukture prilagojenemu dostopu gibalno ali senzorno oviranim uporabnikom, morajo v takem primeru, zagotoviti drug ustrezen način prevoza, brez zaračunavanja dodatnih stroškov.

Dvižna ploščad

Dvižna ploščad za invalide – naša obveznost z zakonsko podlago

Omogočanje enakih možnosti dostopna do javnih površin, javnih zgradb in javnih prevoznih sredstev za vse ljudi je želja vseh nas. Zagotovitev kasetne ali hidravlične oz druge vrste dvižne ploščadi, navozne vertikalne klančine ali hidravličnega dvigala, obvezuje ZIMI. Le ta prav tako določa, da se sme ob nespoštovanju njegovih določb, domače ali tuje podjetje ali samostojni podjetnik posameznik oz posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost javnega prevoza v cestnem ali železniškem prometu, pomorski in notranji plovbi oz drugih javnih prevoznih infrastrukturah, kaznovati od 2.500 do 40.000 eurov če:

  • ne prilagodi avtobusov, vlakov in plovil ter druge javne, železniške in plovne infrastrukture gibalno in senzorno oviranim uporabnikom,
  • ne zagotovi dostopnih informacij osebam z gibalnimi in senzornimi ovoranostmi, o možnosti uporabe javnih prometnih ali železniških infrastruktur oz informacij glede pomorske in notranje plovbe za vse udeležence javnega prometa v njim prilagojeni tehniki sporočanja,
  • ne zagotovi možnosti uporabe drugega ustreznega prevoza, če v obstoječi režiji javnega prevoza ne more zagotoviti gibalno oviranim uporabnikom enakovreden dostop do uporabe obstoječe javne prometne, železniške oz plovne infrastrukture,
  • zaračunava dodatne stroške za uporabo pripomočka pri premagovanju gibalne ali senzorne oviranosti – npr.: uporabo hidravlične dvižne ploščadi, dvigala, pripomočkov ali elementov za premagovanje ovir, oz zaračunava dodatne stroške zaradi prevoza psov vodnikov ali prevoza drugih psov pomočnikov,
  • ne zagotovi enakovrednega nemotenega vstopa in izstopa iz javnih prevoznih vozil oz plovil vsem uporabnikom javne prometne, železniške oz plovne infrastrukture.

Osebne hidravlične dvižne ploščadi, navozne klančine in dvigala

Pot do hitrejše in lažje mobilnosti oseb na vozičkih je lahko zelo enostavna s kasetnimi ali hidravličnimi dvižnimi ploščadami, mehanskimi nadvoznimi klančinami ali enokonzolnimi oz dvokonzolnimi dvigali. V našem podjetju AMK Servis, Marko Krmavnar s.p., prodajamo in vgrajujemo dvižne ploščadi za vozila, različnih dimenzij, ki so prilagojene tako določenemu uporabniku, kot tudi posamezni vrsti vozila posameznika. Prav tako, pa imamo v naši ponudbi, tudi dvižne ploščadi za javni promet, katere imajo večjo nosilnost in so prilagojene za frekventnejšo rabo različnih uporabnikov. Pomemben del naše ponudbe so tudi klasične mehanske vertikalne klančine in prilagojena dvigala, ki so lahko nameščena v notranjosti ali zunanjosti vozila. Naš glavni dobavitelj dvižnih ploščadi oz dvigal je belgijsko podjetje Dhollandia, katero slovi po visokokakovostnih in zanesljivih produktih z zagotovljeno dolgo življenjsko dobo ter so enostavni za vzdrževanje in čiščenje. Poleg omenjenega proizvajalca, zastopamo tudi z švedskega proizvajalca dvižnih ploščadi in dvigal Autoadapt ter italijansko podjetje Fiorella. V našem podjetju zastopamo in montiramo tudi s številnimi drugimi proizvajalci opreme in pripomočkov, s katerimi lahko učinkovito poenostavimo, vstop in izstop iz vozil ter zagotavljamo varno vožnjo oz prevoz vseh udeležencev v prometu.

Dvižna ploščad za invalide

Osebne hidravlične dvižne ploščadi prodaja, montaža, servis in popravilo

V našem podjetju AMK Servis, Marko Krmavnar s.p., poleg zastopstva in prodaje tudi svetujemo glede izbire najbolj optimalne osebne hidravlične dvižne ploščadi oz drugih pripomočkov, katere strokovno vgradimo, servisiramo in po potrebi popravimo. Dvižne ploščadi za vozila so individualno prilagojene vsakemu posameznemu uporabniku. Lahko se vgradijo v večja vozila, kombije, minibuse, reševalna vozila ter tudi v vsa ostala vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti javnega prevoza. Vse vrste kasetnih, hidravličnih ali električnih dvižnih ploščadi, vertikalnih navoznih klančin in dvigal, ter tudi ostalih pripomočkov za zavarovanje oseb na vozičku so na listi prilagoditve vozil, kar pomeni, da jih Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti delno ali celo v celoti financira na podlagi prejetega predračuna.

Morda ti bo všeč tudi...