E-izvršba

E-izvršba

Izraz izvršba, tako kot tudi izraz izterjava dolgov, lahko slišimo pravzaprav na vsakem koraku, vendar se relativno malo ljudi vpraša, kaj izvršba pravzaprav je in kako lahko ta pravni institut uporabimo. Izvršba je pravno sredstvo s pomočjo katerega lahko upnik prisilno izterja svojo terjatev od dolžnika. Izvršbo lahko po legislativi Republike Slovenije vložimo na podlagi dveh pravnih naslovo: na podlagi verodostojne listine ali na podlagi ivršilnega naslova, zakon pa v posamezni kategoriji taksativno našteva dokumente, ki spadajo v eno ali drugo kategorijo. Ker je ves proces administracije dan danes podvržen digitalizaciji, je pri nas mogoče vložiti tudi e-izvršbo. E-izvršbo lahko vložimo na portalu e-sodstvo, kjer so priložena tudi navodila. Ko izvršbo enkrat vložimo lahko pričakujemo, da se bo dolžnik preko izvršbe pritožil. Seveda mora biti dolžnikov ugovor utemeljen, hkrati pa mora vsebovati vsa dokazila, ki pričajo o neupravičenosti izvršbe. Tudi v podjetju Converta svojim strankam ponujamo možnost vložitve izvršbe tako doma kot tudi v tujini.

Morda ti bo všeč tudi...