Inštrukcije matematike

D&S Inštrukcije so na voljo inštrukcije matematike za vse stopnje izobraževanja – za osnovne in srednje šole, gimnazije, visoke šole in fakultete. Za inštrukcije se pogosto odločijo tudi odrasli, ki želijo svoje izobraževanje nadaljevati v okviru izobraževanja za odrasle. Pogosto pa se za to odločijo, ker je opravljena osnovna šola pogoj za službo.

Ker znanje vsakemu kandidatu želimo podajati čim bolj preprosto, jasno in razumljivo, inštrukcije potekajo tako po individualnem kot skupinskem programu. Razlaga je tako prilagojena kandidatovi osebnosti in njegovemu predznanju. Za razlago snovi uporabljamo gradivo, ki vsebuje najpomembnejše definicije in formule, pogosto pa so zraven tudi rešene naloge. Za matematiko srednjih šol in gimnazij smo ustvarili lastno zbirko več kot 3000 nalog. Naloge za matematiko si navadno sledijo od lažjih k težjim, da so čim bolj podobne tistim iz testov. Za inštrukcije matematike so pomembne tudi individualne domače naloge za matematiko.

Inštrukcije matematike za srednje šole – rešene naloge z vsemi pojasnili

Inštrukcije matematikeDijaki srednjih šol in gimnazij pri svojem delu pogosto potrebujejo pomoč, zato so inštrukcije matematike za srednje šole precej pogoste. Na nas se obrnejo dijaki z zelo različnimi težavami in različnimi stopnjami znanja – od tistih, ki bi si radi le izboljšali oceno ali pa se radi sproti naučijo redno snov, do takšnih, ki so zabredli že precej globoko v negativne ocene in se že spopadajo s popravnim izpitom. Veliko je tudi dijakov četrtih letnikov, ki se želijo pripraviti na maturo in utrditi oziroma obnoviti svoje znanje.

Negativnim ocenam se lahko izognemo le, če se sproti učimo. Zato D&S Inštrukcije nudi najboljše in redne inštrukcije matematike za srednješolce, snov pa bodo utrdile tudi naloge za matematiko iz naše lastne zbirke. Nalog nismo prepisovali iz drugih knjig ali učnih listov, ampak smo jih sestavljali sami. V zbirki je večina nalog takšnih, da so po težavnosti primerljive z nalogami iz testov. Vsakemu dijaku bo prišla prav tudi zgibanka iz kartona, na kateri so navedene najpomembnejše definicije in formule srednješolske matematike. Zgibanka ima samo 34 strani in vsakdo lahko zelo hitro najde prav tisto formulo, ki jo je pozabil.
Odločite se za kakovostne in učinkovite inštrukcije matematike v D&S Inštrukcije. Vabljeni!

Morda ti bo všeč tudi...