ISO 14001

Mednarodni standard ISO 14001 uporabljajo organizacije po vsem svetu, da bi odgovorile na izzive, ki jih njihove dejavnosti predstavljajo za okolje. Odgovorno ravnanje z okoljem vse bolj postaja ključni nabavni kriterij in okoljsko ozaveščeni odjemalci raje sklepajo kupčije s sorodno mislečimi organizacijami, torej s takšnimi, ki nazorno prikažejo svoj odnos do okolja tako, da pridobijo certifikat lS0 14001.

ISO 14001 standardISO 14001 podrobno določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem, ki omogoča organizaciji razviti in izvajati politiko in cilje, ki upoštevajo zakonske zahteve in informacije o pomembniih okoljskih vidikih. Uporabiti naj bi ga bilo v organizacijah vseh vrst, in velikosti ter prilagoditi različnim zemljepisnim, kulturnim in družbenim razmeram. Končni cilj tega standarda je podpreti varstvo okolja ter preprečevati onesnaževanje v ravnovesju z družbeno-ekonomskimi potrebami. Mednarodni standard ISO 14001 lahko uporabi vsaka organizacija, ki želi vzpostaviti, izvajati, vzdrževati in in izboljševati sistem odgovornega ravnanja z okoljem, ter dokazati sama sebi, da izpolnjuje okoljsko politiko, za katero se je opredelila.

ISO 14001 s svojimi načeli, zahtevami in določili v vseh fazah poslovnega procesa zagotavlja izboljšanje nadzora nad stroški poslovanja, povečanje ugleda, izboljšanje odnosov z javnostmi, kupci in vladnimi institucijami ter povečanje konkurenčnosti podjetja, kar vodi tudi k učinkovitosti dela in optimizaciji poslovanja.

S pridobitvijo certifikata dokazujete odgovorno ravnanje z okoljem

Medtem ko ISO (nevladna mednarodna organizacija za standardizacijo na splošnesm področju ) le razvija in objavlja mednarodne standarde, pa se s področjem certificiranja ukvarjajo certifikacijski organi. Med njimi je tudi Bureau Veritas, vodilna certifikacijska hiša v svetu z več kot 100.000 certifikati v več kot 100 državah. Certificiranje pomeni, da naše podjetje opravi pregled vašega sistema in pri tem ugotavlja skladnost z zahtevami standarda. Ko ugotovimo, da so izpolnjene vse zahteve iz predmetnega standarda, vam izdamo certifikat.

ISO 14001 bo izboljšal podobo vašega podjetja, pripomogel k varčnejši in prožnejši organizaciji, kar posledično prinaša tudi večje gospodarske koristi. Na mednarodnem nivoju pa bo standard zagotovil pečat zavezanosti k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

Morda ti bo všeč tudi...