Kaj upoštevati pri razvoju celostne grafične podobe – 3d nalepke

Grafična podoba ni zgolj logotip podjetja, ki se uporablja na vseh dokumentih in promocijskem materialu. Celovita grafična podoba zajema namreč vso vizualno komunikacijo podjetja, ki na nebesedni način izraža vrednote in vizijo podjetja, poleg tega pa skrbi za prepoznavnost podjetja na tržišču. Kvalitetna izdelana grafična podoba, ki zajema vse vidike komuniciranja podjetja s poslovnimi partnerji in strankami, je zato pomemben del poslovanja vsakega podjetja. Še več, poleg kvalitetnih izdelkov in dobre podpore strankam, je verjetno najbolj odločilen faktor, s katerim lahko neko podjetje prehiti konkurenco na svojem področju.

Jasna identiteta in vizija je predpogoj za izdelavo grafične podobe

Podjetja so največkrat zgrajena okoli osrednjega izdelka oziroma storitve, ki pooseblja osnovno dejavnost tega podjetja. Ko pa začnejo sistematično graditi na svoji prepoznavnosti, morajo najprej odgovoriti na vprašanja ne le o svoji ponudbi, temveč tudi o svoji identiteti, viziji za prihodnost in vrednotah, na katerih gradijo svojo dejavnost. Določiti je potrebno, katere vrednote hočejo poudariti kot temeljne, na katerih je osnovana njihova dejavnost in po katerih hočejo biti znani. Je to tradicija, profesionalnost, visoka kakovost ali je to razvijanje novih tehnologih? V ospredje se lahko postavi še specifična zgodba o nastanku podjetja: če gre za družinsko podjetje ali podjetje, ki je preraslo iz popoldanskega konjička. Pri takih zgodbah je pomembno, da se z njimi poudarijo vrednote, ki so sestavni del podjetja, in razloge, zakaj so navedene vrednote tako pomembne za to podjetje.

Osnovni elementi celotne grafične podobe: pisave in barve

Jasno določena identiteta podjetja in njegova vizija narekujeta izbiro osnovnih elementov celotne grafične podobe. Med njimi sta najpomembnejši izbira pisave in izbira barvne lestvice. Pisava ne sporoča zgolj tistega, kar je zapisano s črkami, določeno sporočilnost vsebuje že sama oblika črk. Velike, debelo tiskane črke na ljudi delujejo bolj monumentalno kot zavita pisana pisava, izpisana s tanko črto. Tehnična podjetja, ki poudarjajo napredek, ponavadi raje uporabljajo stilizirane črke ravnih linij, odvetniške pisarne poudarjajo svojo stabilnost z bolj tradicionalnimi pisavami, marketinške agencije pa uporabljajo bolj kreativno drzne pisave.

Drug pomemben vidik grafične podobe je izbor barvne lestvice. Tudi pri izboru barv je potrebno paziti, da se v njih odseva dejavnost podjetja. Barve nezavedno vplivajo na ljudi in v njih sprožajo določene čustvene odzive. Vsi vemo, da delujejo rdeči in oranžni odtenki toplo in da je lahko modri in sivi odtenki izzovejo asociacije na hladno. Te nezavedne čustvene odzive s pridom izkoristimo za učinkovito predstavitev vrednot podjetja, pomembno pa je, da z barvami ne pretiravamo in da se med seboj usklajeno dopolnjujejo.

Logotip je srce vsake celovite grafične podobe

Logotip ali logo je osnovni znak podjetja. Izdelan je lahko samo iz simbola, ki predstavlja podjetje (na primer kljukica za Nike) ali pa lahko je zgolj posebej oblikovano ime podjetja (na primer Lego). Pri oblikovanju logotipa je pomembno, da si ga je moč zlahka zapomniti oziroma, da se ga da zlahka prepoznati, in da je po sestavi enostaven. Poosebljal naj bi dejavnost celotnega podjetja, saj se kot najbolj prepoznavni znak pojavlja v vseh tiskovinah, povezanih s poslovanjem, kot tudi v promocijskem programu. Dobro izdelan logotip je osnova, na kateri se gradi vsa nadaljnja grafična podoba podjetja, in če je zasnovan preudarno, poveže celotno vizualno komunikacijo podjetja v zaokroženo celoto. Prav celovita vizualna podoba podjetja pa podjetju dodeljuje vtis profesionalnosti in urejenosti, kar zbuja zaupanje med strankami.

3d nalepke

Kje vse se uporablja grafična podoba podjetja

Grafična podoba podjetja se uporablja pri vseh dokumentih za poslovanje. Z logotipom, lahko pa tudi sloganom, so opremljene vse kuverte, dopisi, izdani računi in ceniki, skratka vsi dokumenti, ki so v poslovanju namenjeni poslovnim partnerjem in strankam. Mednje sodijo še posebne nalepke, s katerimi označimo izdelke. Seveda pa se podjetje najbolj neposredno predstavlja s poslovnimi vizitkami, zato je grafično oblikovanje teh še posebej izpostavljeno.

Grafično enovito pa naj bi bili oblikovani še vsi promocijski materiali. Ti zaslužijo še posebno pozornost, saj med drugim nagovarjajo potencialne kupce, za katere je potrebno domnevati, da podjetja ne poznajo zelo dobro. Kvalitetno oblikovane tiskovine, brošure, notesi, pisala, majice, magneti in nalepke lahko predstavljajo prvi stik z dejavnostjo podjetja, zato so še toliko pomembneje, da so oblikovani tako, da pritegnejo pozornost. Lep primer za to so 3D nalepke, ki že s svojo reliefno obliko estetsko predstavijo dejavnost podjetja, poleg tega pa izdelku podelijo dodano vrednost.

posebne 3d nalepke

Prenova oziroma osvežitev grafične podobe podjetja

Za prenovo in osvežitev grafične podobe se podjetja največkrat odločajo iz dveh razlogov. Prvi je ta, da so se v podjetju zgodile korenite spremembe, na primer pri nastanku novega partnerstva, in bi se zato podjetje rado predstavilo kot nekoliko spremenjeno in s tem nagovorilo novo ciljno publiko. Drugi razlog pa je zgolj posodobitev izgleda podjetja, da tudi grafična podoba ohranja ter sporoča živost in razvoj podjetja. V obeh primerih je potrebno paziti, da ne pride do prevelikih odstopanj od stare grafične podobe, kar bi lahko zmedlo obstoječo bazo strank, temveč da je nova grafična podoba smiselna nadgradnja stare.

Morda ti bo všeč tudi...