Zelena streha

Zelena streha zahteva resen pristop. Izdelava zelene strehe mora biti natančna in nič ne sme biti prepuščeno naključju. Ekstenzivna zelena streha je eno najbolj neprijaznih rastnih okolij v naših krajih. Na njej so razmere res zahtevne in včasih hude. Na strešni površini se pogosto izmenjujeta mraz in vročina. Tam ni nobenega zavetja pred padavinami, če so te še tako silovite, in tudi veter je občutno močnejši, kot je pri tleh. V takšnih razmerah zdrži le malo rastlinskih vrst, ki sicer rastejo v Sloveniji. To je tako tudi zato, ker je rastna podlaga siromašna in majhne debeline, zato morajo rastline iz površine izvleči čisto vse, kar lahko, da bolj ali manj normalno preživijo.

Izdelava zelene strehe mora biti natančna

Spričo povedanega je odveč poudarjati, da so rastline zelene strehe izredno odporne in prilagojene najhujšim možnim razmeram. Kljub temu pa je potrebno ukreniti prav vse, da jim življenje na strehi olajšamo. Laik bi ob prebiranju teh vrstic pomislil, da je najbolj enostavna rešitev, da ekstenzivni zazelenitvi privoščimo večjo debelino substrata, ki bi bil bolj bogat, kot je to običajno. Toda zadeva ni niti slučajno tako enostavna. Če je rastišče zelene strehe prebogato in preobilno, se nam bo zgodilo, da se bodo na naši zeleni strehi zarasli pleveli. To ne bo problematično le zaradi estetskega vidika, ampak tudi zato, ker bodo ti pleveli sčasoma zatrli oziroma omejili izvirne rastline zelene strehe, ker so močnejši in sposobnejši (ker so intenzivno rastje). Tudi tisti, ki so ekološko osveščeni in pravijo, da so tudi pleveli všečne rastline, pa ne bodo zadovoljni, saj v ostrih razmerah, ki veljajo na strehi, le redki pleveli preživijo celo leto, zato bo strešna površina, ki jo bodo zasedli pleveli, dobršen del leta gola, kar pa ni ne estetsko, ne funkcionalno (kajti tudi zelena streha opravlja svojo gradbeno funkcijo, zaradi česar mora biti pokrita z rastjem ves čas).

zelena streha

Zelena streha brez naključij

Očitno je, da je zadeva kompleksna, zato zahteva tudi kompleksen pristop. Ne glede na to, koliko slojev ima vaša zelena streha, mora biti zadoščeno naslednjim funkcijam, ki jih zahteva gradbena fizika in katere je v okviru izdelave zelene strehe potrebno zagotoviti. Te so zaščitna, filtrirna, vodozadrževalna, drenažna in rastna funkcija. Kaj to pomeni? Poskrbeti je potrebno, da je hidroizolacija, ki ima funkcijo ohranja vodotesnosti notranjih prostorov objekta, zaščitena pred morebitnimi ostrimi delci rastnega substrata. Temu je delno namenjen tudi filtrirni sloj, ki na eni strani ščiti hidroizolacijo, na drugi strani preprečuje, da bi majhni koristni delci substrata zašli odtoke in tako s strehe. Drenaža je potrebna, da pravočasno odteče voda v času med in po padavinah. Na drugi strani pa je treba poskrbeti, da struktura ekstenzivne zelene strehe zadrži del vode oziroma jo skladišči za čase, ki bodo bolj sušni. In ne nazadnje, rastni substrat mora biti takšen, da omogoča zadosten razvoj rastja, a hkrati – kot povedano prej – ne preveč bogat, da ne postane dom neželenih plevelov.

 

Zelena streha nadstrešek

Izdelava zelene strehe, ki je strokovna

V našem podjetju poskrbimo ne le zato, da bo vaša zelena streha maksimalno funkcionalna, ampak tudi za to, da bo izdelava zelene strehe maksimalno prilagojena pogojem, ki so značilni za okolje, v katerem stoji vaš objekt. Čeprav je Slovenija majhna, je geografsko in podnebno zelo razgibana. Vaš objekt ima torej v vsakem primeru zelo razgibane življenjske pogoje za rastje ne le zaradi menjave letnih časov, ampak tudi zato, ker ima svojo specifično nadmorsko višino ter postavitev glede na strani zaradi trajektorija sonca prisotnosti bližnjih vzpetin ali visokih dreves, ki povzročajo večjo osenčenost ali osončenost. Na vse to in še kaj drugega smo pri projektiranju vaše ekstenzivne zazelenitve pozorni in po potrebi izvedemo morebitne prilagoditve.

Zelena streha, ki funkcionira, je praktična lepotica

Zelena streha, ki je ustrezno zaraščena in lahko hkrati tudi preživi rastje, ki ima na njej svoj dom, ni le estetsko prelepa, ampak je tudi koristna. V času poletne vročine ekstenzivno rastje tvori protivročinski oklep, zaradi katerega se bodo vaši spodnji prostori bistveno manj segreli, kot bi se, če tam rastlin ne bi bilo. Toplotna izolacija je lahko dobra alternativa le na začetku vročinskega vala, kasneje pa ne, ker se toplotna izolacija sčasoma pregreje in potem ne deluje več. Rastje na strehi pa si tega ne more privoščiti, saj bi to pomenilo njegovo smrt. Zato se hladi z instrumenti in prijemi, ki mu ga je dala mati narava in s katerimi se po učinkovitosti ne more primerjati nobena človekova umetna kreacija.

Morda ti bo všeč tudi...