Izobraževanja za vodenje podjetja, tima in za vodenje zaposlenih

Dobro in uspešno vodenje predstavlja ključen element znotraj družbe, saj vodja ljudi navdušuje za delo, dviguje moralo, usmerja delo k skupnim poslovnim ciljem ter vzpostavlja varno in produktivno delovno okolje. Delavci potrebujejo nekoga, ki mu lahko sledijo in nekoga, ki je zadolžen za to, da se procesi znotraj družbe odvijajo v smer rasti in napredka. Vodenje podjetja v sodobnem poslovnem okolju zahteva veliko znanja in izkušenj na različnih področjih, pri čemer so vodje strokovnjaki v svoji stroki in imajo tehnično znanje. Zato lahko pri vodenju tudi lažje usmerjajo delo in merijo kvantitativne in kvalitativne rezultate. Ena izmed bolj pomembnih nalog vodstva pa je v vodenju in motiviranju zaposlenih. V tem delu je dobro, da ima vodja razvite komunikacijske veščine, čustveno inteligenco in druge mehke veščine, ki mu pomagajo pri vzpostavljanju in ohranjanju dobrih odnosov s sodelavci, zaposlenimi in poslovnimi partnerji. Vodenje organizacije in ljudi v njej zahteva usvojitev določenih veščin in kompetenc, ki se jih vodja lahko priuči in razvija skozi prakso.

Vodenje organizacije

Ciljno vodenje za uresničevanje poslovnih ciljev

 

Strokovnjaki in predavatelji iz OK Consulting, družbe za izobraževanje in transformacijski management, vodijo delavnico za ciljno vodenje, ki je namenjena uresničevanju poslovnih ciljev. Na izobraževanju vodje usvojijo znanja in veščine, ki jim bodo pomagale pri lažjem in hitrejšem doseganju zastavljenih ciljev. Prvi modul obravnava ciljno vodenje podjetja, kjer se udeleženci seznanijo s SMART metodo postavljanja ciljev ter z DILTS-ovo piramido, ki pomaga pri ugotavljanju ovir na poti k realizaciji ciljev. Pri tem predavatelj pojasnjuje, kako postavljanje ciljev vpliva na vodenje in motiviranje zaposlenih ter obratno. Drugi modul delavnice za ciljno vodenje podjetja je namenjen učenju veščin za izvedbo kratkih in učinkovitih sestankov. Pri tem se udeleženci seznanijo s potrebnimi fazami za vodenje sestankov, dobro pripravo na sestanek ter s pomembnostjo izdelave zapisnika in drugih priporočil, ki so ključnega pomena za ekonomično izrabo časa. Tretji modul izobraževanja za učinkovito ciljno vodenje zajema različne strategije za obvladovanje časa. Strategije vodji pomagajo, da lažje razmeji poslovno in zasebno življenje ter da ima več časa za družino in prosti čas.

Pogumno in drzno vodenje podjetja

 

Dvodnevna intenzivna delavnica Dare to Lead po mednarodnem licenčnem programu, ki je osnovan na praktičnih izkušnjah in dolgoletnih raziskavah doktor Brené Brown, poteka pod vodstvom licencirane strokovnjakinje iz družbe OK Consulting. Izobraževanje je namenjeno vodstvenemu kadru, ki želi v poslovno okolje vpeljati drzne in pogumne pristope pri vodenju družbe in ljudi v njej. Delavnica opolnomoči posameznika z mehkimi veščinami in kompetencami, ki so potrebne za drzno, pogumno in uspešno vodenje organizacije, še posebej v težkih situacijah in takrat, ko se na poti pojavijo različne prepreke. Dare to Lead delavnica razvija vodje preko učenja o štirih pomembnih stebrih vodenja podjetja. Udeleženci pridobijo praktične izkušnje o tem, kako ozaveščeno upravljati z negotovostjo, tveganji in čustveno ranljivostjo ter na kakšen način identificirati in udejanjati vrednote in prepričanja, ki so pomembna tako za posameznike kot za podjetje. Drzno in pogumno vodenje je sestavljeno tudi iz neposredne in empatične komunikacije, polne zavzetosti za uresničevanje ciljev, gradnje zaupanja ter učenja iz neuspehov in napak.

vodenje in motiviranje zaposlenih

Šola za komuniciranje in sodobno vodenje organizacije

 

Vodje se lahko prijavijo in udeležijo šole za sodobno vodenje in komuniciranje, ki jo organizira in vodi družba OK Consulting iz Ljubljane. Šola za uspešno vodenje podjetja je v temeljnem programu sestavljena iz petih modulov. V prvem modulu se udeleženci spoznajo z vplivom avtoritete in identitete vodje na vodenje ter z osnovnimi področji in tipi vodenja organizacije. Drugi modul obravnava osnovne življenjske pozicije, obrambne mehanizme in psihološke igre v medosebnih odnosih. Poznavanje psihologije odnosov vodji pomaga pri razreševanju konfliktov in pri vodenju tima oziroma posameznikov v njem, ki imajo drugačen odnos do sveta, do sebe in do drugih ljudi. Tretji modul šole za sodobno vodenje podjetja uči udeležence o ustrezni uporabi pohvale in kritike, četrti modul pa o tem, kako pomembna je čustvena inteligenca vodje pri vodenju podjetja in ljudi. Pri tem se vodje naučijo osnovnih strategij upravljanja s čustvi. V petem modulu šole za sodobno vodenje in komuniciranje pa udeleženci na praktičnih primerih spoznajo pet strategij za uspešno reševanje konfliktov.

Učinkovito vodenje in motiviranje zaposlenih

 

Izkušeni in usposobljeni predavatelji iz družbe OK Consulting so za vodstveni kader pripravili tudi nadaljevalni program šole za sodobno vodenje in komuniciranje. Izobraževanja predstavljajo odlično priložnost za vse, ki bi se želeli naučiti in uporabiti strategije oziroma različna orodja za učinkovito vodenje in motiviranje zaposlenih. Tako se udeleženci delavnice seznanijo s kariernimi sidri, ki pomembno vplivajo na motivacijo delavcev. Prav tako se vodje naučijo, kako motivirati zaposlene z uporabo različnih psiholoških pogodb ter z ustreznim postavljanjem ciljev. V četrtem modulu nadaljevalnega programa šole za sodobno vodenje se udeleženci naučijo, kako povečati zavzetost delavcev ter kakšen vpliv ima organizacijska kultura na motivacijo delavcev in na energijo podjetja. V petem modulu OK Consulting šole za vodenje pa se udeleženci poglobijo v veščine in kompetence, ki jih vodja potrebuje za uspešno vodenje tima. Uspešnost vodenja tima je merljiva, saj zanjo obstajajo osnovni štiri kriteriji, ki jih predavatelj predstavi na delavnici. Pri tem vodenje tima zajema prepoznavanje načina vodenja in komunikacije, prepoznavanje posameznih timskih vlog ter upoštevanje naravnih faz razvoja tima.

 

Morda ti bo všeč tudi...