Izvirska pitna voda Vila je doma v neoporečni, prvovrstni naravi

Brez vode ni življenja. Viri pitne vode niso neomejeni zato treba jih je skrbno varovati. Pitna voda v Sloveniji je ena izmed najbolj čistih in najbolj kvalitetnih voda v Evropi. V primerjavi z drugimi državami po svetu imamo veliko srečo saj je čista pitna voda na razpolago praktično povsod. Pitna voda v Sloveniji v glavnem izvira izpod zemlje in s podtalnico je oskrbovanega kar 97% prebivalstva. Podzemne vode se napajajo iz padavin, površinskih voda in iz podzemnih voda višje ležečih območij. Pitno vodo v Sloveniji delimo na Kraško ali površinsko pitno vodo in na podzemno pitno vodo. Kraška pitna voda ima zaradi terena po katerem teče moč samoočiščenja in oskrbuje tretjino prebivalcev Slovenije. Podzemna voda, ki je naš drugi vir pa oskrbuje dve tretjini. Kljub temu, da je mikrobiološko gledano dobre kakovosti je priporočljivo uporabljati predvsem za prehranske namene otrok in starejših našo slovensko Vilo, saj vsebuje tudi zdrave mikrobiološke elemente. V podjetju Limaks d. o. o. se že dvajset let ukvarjamo z izvirsko vodo Vila in imamo dolgoletne izkušnje na področju prodaje in servisiranja aparatov za točenje vode. Naše pitna voda Vila je pod redno kontrolo pristojnih inšpekcijskih služb, ki so odgovorne za področje živil. Po svoji strukturi spada v skupino nekemično najbolj čistih, mehkih, naravnih voda v Sloveniji.

pitna voda

Čisto pitno vodo ne smemo jemati kot samoumevno

Voda Vila je najčistejša, naravna, ustekleničena pitna voda v Sloveniji. Je izvirska pitna voda, ki priteka iz osrčja alpske krajine in izvira na Kašni Planini na 1100 metrov nadmorske višine. Hrib iz katerega izvira je vulkanskega izvora zato kamnine niso vodotopne. Posledično je pitna voda Vila mehka in najbolj čista pitna voda v Sloveniji. Čistost je eden glavnih parametrov, ki določajo kvaliteto pitne vode. Kljub temu, da je danes skoraj vsaka stavba in vsako gospodinjstvo povezano z vodovodom, to ne pomeni da je popolnoma vsaka voda neoporečna. Skoraj 90 odstotkov prebivalcev je vključenih v oskrbo s pitno vodo za katero so znani podatki o njeni kakovosti. Veliki in srednje veliki vodovodi imajo praviloma kakovostno pitno vodo, večji problem predstavljajo mali vodovodi, še posebej tisti, ki oskrbujejo 50 do 500 ljudi saj se v njih od časa do časa pojavi mikrobiološka, zlasti fekalna onesnaženost. Na nekaterih območjih v Sloveniji pa se žal včasih pojavijo tudi presežene koncentracije pesticidov in nitratov. Pitna voda v Sloveniji je nadzorovana preko monitoringa, pod nadzorom javnega zdravstvenega zavoda Slovenije. To je program pri katerem se določijo mesta vzorčenja pitne vode, določi se pogostost vzorčenja, vzorčevalce in izvajalce – laboratorije, ki izvajajo mikrobiološka in kemijska testiranja vzorcev. Zavedati se moramo, da je oskrba s čisto pitno vodo v Sloveniji dobra in da je pitna voda dobrina, ki jo pri nas jemljemo kot samoumevno mnogi v svetu pa pitne vode sploh nimajo.

Green line filter – pitna voda bo popolnoma neoporečna

Kljub temu, da je danes skoraj vsaka stavba povezana z javnim vodovodom, to ne pomeni, da je vsaka voda čista in pitna. Razvoj industrije, onesnaženje okolja, motorizacija in drugo, povzročajo vedno večja onesnaženja čiste pitne vode. Zato je rešitev za vsako gospodinjstvo ali javno podjetje čistilni filter. Pitna voda bo s filtrom zopet neoporečna, odstranjene bodo nečistoče in lahko bomo brez skrbi pili vodo tudi iz vodovoda. Kako deluje filter za pitno vodo? Pitna voda je s filtrom prečiščena, saj opravlja najprej funkcijo grobega mehanskega filtra, torej odstrani npr. pesek, mivko, blato, tudi rjo ter opravlja funkcijo mehčanja vodnega kamna. Snovi kot so klor ali organske nečistoče, ki vplivajo na okus vode odstrani in s tem ohranja vodi kvaliteto. V podjetju Limaks imamo v ponudbi tudi membranski filter. Pitna voda bo očiščena večine vseh možnih bakterij, kemikalij in alg v vodi, ohranjeni pa bodo za organizem koristni minerali. V podjetju Limaks smo vam na voljo za vsa vprašanja in priskrbeli vam bomo, za vaš vodovod primeren filter. Pitna voda bo zopet neoporečna in okusna.

Najboljša čista pitna voda v Sloveniji v podjetju Limaks

V podjetju Limaks d. o. o. se ukvarjamo z dristribucijo aparatov za točenje čiste pitne vode. Poleg tega se ukvarjamo s servisiranjem in higienskim vzdrževanjem le teh. Vzdrževanje aparatov je za uporabnika pitne vode izrednega pomena, da ne pride do mikrobioloških okužb. Naše glavno vodilo je pravilno in natančno čiščenje aparatov saj je to pogoj in eden izmed najpomembnejših dejavnikov da je pitna voda prvovrstne kvalitete. V naši ponudbi imamo aparate za točenje vode v balonu, Vila izvirsko vodo 902 in Ultra slim aparat na direkten priklop. Aparati zagotavljajo stalno svežino pitne vode in njen okus ohranjajo enak kot je pri izviru. Najem aparata je smiseln na delovnih mestih, javnih prostorih, skratka povsod, kjer je velika frekvenca ljudi. Prisotni smo v številnih podjetjih, šolah, bolnišnicah, zdravstvenih domovih, bankah in zavarovalnicah. Čista pitna voda Vila pa je na voljo tudi v 0,5 in 1,5 l steklenicah in je primerna za na pot. V vašem avtomobilu naj ne manjka vsaj ena steklenica čiste pitne vode Vila. Ne pozabite tudi na Green line filter. Pitna voda bo z njim tudi v vašem domu okusna kot pri izviru.

pitna voda v Sloveniji

Morda ti bo všeč tudi...