Kaj je digitalizacija?

Digitalizacija oziroma digitalna transformacija predstavlja slovenskim podjetjem izziv in nove poslovne priložnosti. Sproža inovacijo in nove načine sodelovanja, organizacije in poslovanja. V tujini je veliko panog že skoraj povsem digitaliziranih, kar tudi zvišuje pričakovanja v drugih panogah. Veliko večino gospodarstva v Sloveniji sestavlja tradicionalna industrija, ki lahko digitalizacijo poslovanja in proizvodnje izkoristi za hitrejše delo, razvijanje inovacij, povezovanje s partnerji in pocenitev določenih procesov. Rezultati tujih raziskav kažejo, da 90% podjetij verjame, da bo digitalizacija zahtevala nujne prilagoditve in tudi nove profile zaposlenih. Digitalna strategija bi morala biti del celotne strategije razvoja vsakega uspešnega podjetja. Digitalne transformacije se ne bi smelo zanemarjati ali se je celo bati, temveč jo videti kot pozitivno priložnost za uveljavljanje inovativnih rešitev in koristnih sprememb. Če je premišljena in pravilno implementirana, bo podjetju prinesla številne koristi in mu pomagala do večje konkurenčnosti.

Digitalizacija

Digitalizacija poslovanja je nujna za ohranjanje konkurenčnosti

Tudi podjetja, ki se upirajo digitalizaciji poslovanja, čutijo val sprememb, ki prihajajo z njo. Neznanje in nezaupanje prispevata k temu, da je videna kot nevarnost ali nujno breme in posameznikom predstavlja strah pred izgubo dobička. Bolj perspektivne vodje podjetij vidijo v digitalizaciji izziv in priložnost, da se podjetje še bolje razvija in morda globalizira, torej preide na tuje trge. Vedo, da bodo vsi, ki v gospodarstvu 21. stoletja niso dovolj odzivni in prilagodljivi, hitro zaostali za svojo konkurenco. Za novo dobo, ki prihaja in je do neke mere že tu, so ključni ustrezno usposobljeni kadri in jasne strateške usmeritve, nov način razmišljanja in sposobnost prilagajanja spremembam.

〈 Čeprav danes še obstajajo tradicionalne panoge, ni več nobene industrije, ki se je digitalizacija ne bi vsaj malo dotaknila. 〉

Digitalizacija v Sloveniji

Slovenska raziskava iz leta 2018, narejena na vzorcu 75 domačih podjetij, podaja jasno sliko o trenutnem stanju na področju digitalizacije poslovanja. Zanjo se vodje podjetij odločajo predvsem zaradi želje po optimizaciji procesov, večje produktivnosti zaposlenih in zadovoljstva potrošnikov. Cilji so usmerjeni tudi na uvajanje novih poslovnih modelov in zmanjšanje proizvodnih stroškov. 53% podjetij ocenjuje, da so bili njihovi projekti digitalizacije zelo uspešni, prav tako pa večinoma že načrtujejo nove projekte. Podjetja navajajo, da je za uspešno izvedene projekte ključna podpora vodstva, zagotavljanje potrebnih virov in pa tudi razumevanje digitalizacije. Pomanjkanje znanja vodi do neuspehov.

Kako poteka digitalizacija poslovanja in proizvodnje?

V proizvodnji je zelo pomembno upoštevanje pravih normativov in zagotavljanje celostnih, povezanih rešitev. S sistemom predkalkulacij se oceni stroške izdelave, porabo časa, materiala in ostalih stroškov. Na podlagi teh podatkov je možno sistematično določiti ceno izdelkov. Z informacijsko podprtim načrtovanjem se izračuna materialne potrebe, upošteva kapacitete in roke. Omogočeno je avtomatsko pripravljanje dokumentov, da se maksimalno izkoristi čas in da se kljub spremembam procesi v proizvodnji nemoteno in tekoče odvijajo. Da se zagotovi pričakovane rezultate, je treba vse procese tudi meriti in nadzorovati. V kolikor pride do odstopanj od pričakovanj, se tako hitro ukrepa. Kontrola je nujna za zagotavljanje najvišje kvalitete izdelkov. Nadzor je možen na različne načine: s pomočjo štetja izdelanih količin v različnih fazah, z merjenjem delovanja strojev, merjenjem odzivnih časov, iskanjem dobrih vzorcev, analizo zastojev itd. Za vsak izdelek je možno natančno izračunati, koliko stane njegova izdelava in kakšna bo dobičkonosnost. Digitalizacija poslovanja prinaša zanesljiv sistem planiranja proizvodnje in avtomatizirane procese naročanja (glede na potrebe) ter ukrepanja ob odstopanjih od pričakovanega. Podjetja lahko optimizirajo svoje zaloge in skrajšajo odzivne čase.

Digitalizacija proizvodnje

Koristi digitalizacije

Digitalizacija razbremeni zaposlene v podjetju, da lahko svoj čas posvetijo bolj pomembnim nalogam, namesto da se ukvarjajo z operativnimi zadolžitvami. To vodi do bistveno izboljšane produktivnosti, boljših odnosov na delovnem mestu in krajšanja časa administrativnih postopkov. Podjetje sprejema boljše odločitve in na trgu poveča svojo konkurenčnost. Z digitalizacijo proizvodnje je mogoče med seboj povezati vse proizvodne procese (načrtovanje, izvedba, spremljanje in ukrepanje) in jih natančno nadzorovati. Tudi način preverjanja uspešnosti je bolj enostaven. Digitalizacija poslovanja vodi v brezpapirno proizvodnjo, torej se komunikacija preseli v digitalno okolje. Posledica je zmanjšano število napak (do česar lahko pride pri prepisovanju podatkov) in manjši časovni zamik. Informacije so ažurne, pravilne in takoj pridobljene. Z njihovo pomočjo je možno tudi veliko hitreje ukrepati, če se izkaže, da v proizvodnji prihaja do napak ali odstopanj. S tem preprečimo dodatne stroške, reklamacije in druge večje težave, do katerih bi brez ukrepanja lahko prišlo. O prednostih digitalizacije pričajo številni primeri dobrih praks.

Brezpapirna proizvodnja

Kot omenjeno, je digitalizacija in zmanjšanje količin papirja v podjetju nekaj, kar vsem zaposlenim prinaša občutne koristi. Zagotavlja hitre odzive na zamude, izboljšanje tehnoloških postopkov in znižanje stroškov ter časa. S prehodom v digitalno okolje je lažje imeti nadzor nad množico podatkov, proizvodov, oddelkov, procesov, zaposlenih ali drugih dejavnikov. To je pomembno predvsem v večjih podjetij z velikim številom zaposlenih, a so koristi občutne tudi pri manjših podjetjih.

Morda ti bo všeč tudi...