Kaj je terjatev in kakšen je nastanek terjatve?

Dan danes se veliko govori o odkupu terjatev. Da bi razumeli odkup terjatve moramo najprej razumeti, kako terjatev nastane in tudi kaj terjatev pravzaprav sploh je. Nastanek terjatve je povezan z obligacijo. Ko nastane obligacija hkrati nastaneta terjatev upnika in dolg dolžnika. Terjatev je torej pravica upnika, da terja dolžnika na povrnitev njegovega dolga in hkrati dolžnost dolžnika, da povrne svoj dolg, ki ga ima do upnika. Z nastankom ene obligacije navadno povezujemo tudi nastanek ene terjatve, vendar je le-teh lahko tudi več.

Kaj pomeni odkup terjatev in kakšne so prednosti odkupa?

Tako kot druge pravice se v pravnem prometu lahko prenašajo tudi terjatve. Eden izmed možnih načinov prenosa terjatve je odkup terjatve. Pri odkupu se odkupi nominalna vrednost terjatve pred njeno dospelostjo po diskontni vrednosti. Z odkupom terjatev se navadno ukvarjajo za to posebej usposobljena podjetja. V primeru, da se za odkup terjatve tudi dejansko odločimo, nam ne bo več potrebno skrbeti za izterjavo, saj bo skrb za to prevzela institucija, ki nam je terjatev odkupila.

Ko terjatev prodamo podjetju na svoj račun dobimo izplačan znesek, posledično pa nam več ni potrebno skrbeti za izterjavo terjatve. Znesek, ki nam ga za to usposobljeno podjetje izplača je navadno enak približno 80 odstotkom vrednosti izterjave. Vidimo torej, da odkup terjatev zagotavlja finančna sredstva nemudoma in s tem konec ukvarjanja z neplačniki. Posledično bomo lahko čas, ki bi ga namenili izterjavam, uporabili za razvoj našega podjetja, k čemur bodo pripomogla tudi sredstva, ki jih bomo z odkupom terjatev pridobili. Odkup terjatev podjetja zato velikokrat uporabljajo za končanje različnih likvidnostnih težav, ki jih imajo.

Odkup terjatev

Kako poteka odkup terjatev in kaj vse za ta postopek potrebujemo?

Seveda pa nas mora zanimati tudi, kako postopek odkupa terjatve pravzaprav poteka. Postopek je sicer relativno preprost, odkupiti pa je mogoče terjatve iz poslovanja oz. poslovne terjatve, ni pa mogoče odkupiti terjatev v prisilni poravnavi, saj tako za prisilno poravnavo kot tudi za stečaj veljajo nekatera posebna pravila poplačevanja upnikov. S podjetjem, ki bo odkupilo naše terjatve moramo skleniti pogodbo, na podlagi katere se bo izvedel odkup tako zapadlih kot tudi nezapadlih terjatev. V postopku je potrebno predložiti fotokopijo računa oz. dokumentacijo, iz katere izhaja obstoj terjatev, ki se prodajajo. Če želimo zapreti odprte terjatve, se je dobro odločiti za odkup terjatev brez regresne pravice. Na podlagi dokumentacije, ki smo jo posredovali podjetju bo slednje pripravilo odkupno dokumentacijo, ki jo bomo morali pred dejanskim odkupom terjatve še podpisati. Postopek je učinkovit, znesek odkupljenega računa lahko tudi v celoti prejmemo v zgolj nekaj dneh, vendar se je potrebno zavedati, da se znesku je odšteta dogovorjena provizija, ki jo zaračunava podjetje. Dan danes je mogoč tudi elektronski odkup terjatev.

Z odkupom terjatev se ukvarjamo tudi v podjetju Converta. Z odkupom terjatve s pomočjo našega podjetja boste dosegli:

Večjo likvidnost podjetja

 • takojšnje plačilo (običajno naslednji delovni dan po podpisu ustrezne dokumentacije);
 • večjo konkurenčnost na trgu za podjetje;
 • uveljavljanje boljših plačilnih pogojev pri dobaviteljih in poslovnih partnerjih;
 • večjo preglednost poslovanja, saj imate nadzor nad točnostjo plačil kupcev oz. poslovnih partnerjev;
 • nižje administrativne stroške;
 • zavarovanje pred tekočim tveganjem in tveganjem neplačila oz. terjatev;
 • konsistenten denarni tok;
 • povečanje obratnega kapitala.

Odkup nezapadlih terjatev temelji po sprejeti odločitvi na podlagi:

 • terjatev (datum zapadlosti, vrednost oz. znesek)
 • dolžnika (podjetje, naslov oziroma sedež, davčna številka)
 • upnika (podjetje, naslov oziroma sedež, davčna številka)
 • vsebini posla, na podlagi katerega je nastala terjatev (kratek opis poslovnega razmerja, dosedanje aktivnosti glede izterjave, ali dolžnik ugovarja terjatvi, ipd.)
 • potrdilo dolžnika glede obstoja terjatve

V primeru, da se boste odločili za odkup terjatve v našem podjetju, bomo z vami sklenili pogodbo o odkupu terjatve, ki predstavlja pomemben člen v postopku odkupa terjatev, zato mora biti sestavljena premišljeno, vsebovati pa mora preverjene in resnične podatke. V primeru dodatnih vprašanj o odkupu terjatev smo vam v Converti ves čas na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali z dodatnimi informacijami.

Odkup terjatev

V Converti svojim strankam ponujamo tudi druge finančne storitve

Poleg odkupa terjatev iz poslovanja pa se v Converti ukvarjamo tudi z izterjavami. S pomočjo postopka izterjave bodo lahko upniki pridobili nazaj terjatve, ki jih imajo do svojih dolžnikov. Postopek izterjave v Converti ponujamo tako v Sloveniji kot tudi v tujini, s sodelovanjem z različnimi odvetniškimi pisarnami širom sveta pa smo pri izterjavi tudi izjemno uspešni.  

Nenazadnje pa velja omeniti tudi možnost izračuna bonitetne ocene, ki je pomembna tak za vas same kot tudi za vaše poslovne partnerje. Višja kot je bonitetna ocena, manjše tveganje podjetje predstavlja kot subjekt na trgu. V primeru, da vas zanima bonitetna ocena potencialnega partnerja vam z veseljem pomagamo, saj ponujamo tako možnost pridobitve bonitetne ocene tako domačih podjetij kot tudi podjetij v tujini. Nenazadnje pa ne smemo pozabiti omeniti, da je zelo pomembna bonitetna ocena lastnega podjetja. Tako kot mi preverimo bonitetno odličnost naših (potencialnih) poslovnih partnerjev, bodo tudi podjetja, ki bodo želela poslovati z nami, preverila našo bonitetno oceno, nenazadnje pa bo boniteto našega podjetja izračunala tudi banka, če bomo želeli najeti kredit.

 

Morda ti bo všeč tudi...