Kako pomembno je javno naročanje za Republiko Slovenijo?

Po definiciji so javna naročila skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. Postopki javnega naročanja so izjemno zapleteni, saj jih ureja obširna zakonodaja, ki jo morajo posamezniki, ki so v postopkih javnega naročanja udeleženi, dobro poznati. Javno naročanje je izjemno pomembno področje, saj predstavlja približno 12% družbenega proizvoda celotne Evropske Unije, poleg tega pa se ocenjuje, da v Sloveniji letno javno naročanje predstavlja približno polovico državnega proračuna.

Zavezani oddaji javnih naročil so vsi subjekti, ki porabljajo denar iz državnega ali lokalnih proračunov. Na drugi strani so ponudniki lahko tako vse pravne kot tudi fizične osebe, ki se ukvarjajo z dejavnostjo ali zagotavljajo produkt, ki je predmet javnega naročila. Pomembno je poudariti, da načela Evropske Unije naročnikom prepovedujejo, da bi ustvarjali razlike med domačimi in tujimi ponudniki, saj se na trgu Evropske Unije zagotavlja prost pretok storitev, produktov, kapitala in ljudi.

postopki javnega naročanja

Možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja javnega naročanja

Ker se v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. zavedamo pomena javnih naročil smo posameznikom, ki jih to področje zanima, ponudili možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije, ki bo pomagala k hitrejšemu in kvalitetnejšemu razvoju kariere posameznika, s pomočjo programa pa bodo posamezniki poglobili svoje znanje, ki ga imajo o javnih naročilih in postopkih javnega naročanja.

Program sestoji iz predavanj in vaj, ki jih bodo izvedli s strokovnim znanjem podkovani posamezniki. Predavanja in vaje bodo razumljive in bodo kandidate oskrbele z zadostnim znanjem, ki ga bodo potrebovali za uspešno opravljanje pisnega in ustnega izpita, ki bo sledil predavanjem in vajam. Po uspešno opravljenem izpitu bo posameznik pridobil naziv »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«.

Zanimiv program bo izveden na uporabniku prijazen način

Celotna izvedba programa o javnem naročanju je zasnovana na razumljiv način ter vključuje vaje in delavnice. Zagotavljamo strokovnost vseh sodelujočih predavateljev, ki imajo izkušnje v praksi, pravilno izbiro pa ob zaključku usposabljanja izmerimo z anketo. Na podlagi analize anket po potrebi uvajamo tako vsebinske kot kadrovske spremembe.

Več o programu si lahko preberete tudi na spletni strani Uradnega lista

Posameznik lahko na izpit pristopi, če opravi 75% prisotnost na predavanjih in vajah. Vsa dodatna pojasnila so dostopna na naši spletni strani, seveda pa smo tudi v primeru različnih vprašanj dosegljivi tudi po telefonu ali e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali z dodatnimi informacijami, ki jih še potrebujete.

Morda ti bo všeč tudi...