Kategorija: Delo in izobraževanje

Družinski zakonik

Katere so novosti, ki jih prinaša družinski zakonik?

Z uveljavitvijo novega Družinskega zakonika se v sferi družinskega prava obetajo številne novosti. Prva je ta, da bosta lahko zakonca oz. zunajzakonska partnerja sedaj premoženjski režim uredila tudi s predporočno pogodbo, ki je pred...

gradbeni zakon

Katere novosti v zakonodajo uvaja nov Gradbeni zakon?

Gradbena zakonodaja je bila z novim Gradbenim zakonom, ki je zamenjal Zakon o graditvi objektov in je pričel veljati 1. junija 2018 korenito spremenjena. Nova gradbena zakonodaja bo osredotočena predvsem na integracijo postopkov. Novi...

uspešno vodenje podjetja

Čustveno inteligentni vodja je prilagodljiv

Izraz čustvena inteligenca sta prvič uporabila dr. Peter Salovey in dr. John Mayer. S tem pojmom sta želela zaobjeti človekove lastnosti, kot so: zmožnost za vživljanje, samozavest in obvladovanje čustev. Čustvena oziroma emocionalna inteligenca...