Kategorija: Delo in izobraževanje

Prevajalska agencija Ljubljana

Slab prevod pogosto povzroči veliko škode

V prevajalski agenciji so zaposleni strokovno usposobljeni prevajalci in tolmači, ki imajo s prevajanjem besedil dolgoletne izkušnje. Prevodi gradiv morajo biti opravljeni natančno in profesionalno, ob tem pa agencije za prevajanje uporabljajo najsodobnejša prevajalska...

Družinski zakonik

Katere novosti prinaša nov Družinski zakonik?

Družinski zakonik je v velja stopil 15. 4. 2019 in tako v celoti nadomestil Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je področje družinskega prava urejal pred njim. S sprejemom družinskega zakonika smo...

Za čim boljše motiviranje zaposlenih preko uspešnega komuniciranja

Za čim boljše motiviranje zaposlenih preko uspešnega komuniciranja

Vodenje je ena ključnih nalog v podjetju, ki je ne smemo jemati zlahka. Ne smemo se tudi prepričevati, da je vodenje in motiviranje zaposlenih nekaj, kar pride samo od sebe ter da je za...