Kategorija: Delo in izobraževanje

Za čim boljše motiviranje zaposlenih preko uspešnega komuniciranja

Za čim boljše motiviranje zaposlenih preko uspešnega komuniciranja

Vodenje je ena ključnih nalog v podjetju, ki je ne smemo jemati zlahka. Ne smemo se tudi prepričevati, da je vodenje in motiviranje zaposlenih nekaj, kar pride samo od sebe ter da je za...

Kaj ureja nov Družinski zakonik?

Družinski zakonik je bil kar nekaj časa polemika širše slovenske javnosti. S sprejetjem pa je na to področje pripeljal veliko novosti. Na splošno še zmeraj ureja zakonsko zvezo oz. izvenzakonsko skupnost ter razmerja med...