Kategorija: Izobraževanje

Vodja in uspešno vodenje tima

Vodja, ki dobro pozna lastne močne in šibke točke, je le-te prepoznati tudi v svojih zaposlenih. Na ta način svoje zaposlene razume in sprejema njihovo mnenje, s pomočjo čustvene inteligence pri delu z ljudmi...

Kako postati uspešen in drzen vodja pri vodenju podjetja in zaposlenih?

Kako postati uspešen in drzen vodja pri vodenju podjetja in zaposlenih?

Vodja se v današnjem visoko konkurenčnem in hitro spreminjajočem se poslovnem okolju sooča s številnimi izzivi in vsakodnevnimi preprekami, ki pa ne izhajajo le iz strokovnega dela, temveč tudi iz težav pri komunikaciji z...

gradbeni zakon

Katere novosti v zakonodajo uvaja nov Gradbeni zakon?

Gradbena zakonodaja je bila z novim Gradbenim zakonom, ki je zamenjal Zakon o graditvi objektov in je pričel veljati 1. junija 2018 korenito spremenjena. Nova gradbena zakonodaja bo osredotočena predvsem na integracijo postopkov. Novi...