Kategorija: Izobraževanje

gradbeni zakon

Katere novosti v zakonodajo uvaja nov Gradbeni zakon?

Gradbena zakonodaja je bila z novim Gradbenim zakonom, ki je zamenjal Zakon o graditvi objektov in je pričel veljati 1. junija 2018 korenito spremenjena. Nova gradbena zakonodaja bo osredotočena predvsem na integracijo postopkov. Novi...

uspešno vodenje podjetja

Čustveno inteligentni vodja je prilagodljiv

Izraz čustvena inteligenca sta prvič uporabila dr. Peter Salovey in dr. John Mayer. S tem pojmom sta želela zaobjeti človekove lastnosti, kot so: zmožnost za vživljanje, samozavest in obvladovanje čustev. Čustvena oziroma emocionalna inteligenca...

šola vodenja

Postanite drzni vodja s Šolo vodenja ob strani

Podjetje OK Consulting že dvajset let ukvarja s svetovanjem podjetjem pri sodobnem vodenju in komunikaciji v podjetju. Skupina organizacijskih psihologov podjetjem pomaga tudi s psihološkimi storitvami, ki prispevajo k razvoju in reševanju problemov, povezanih...

Za čim boljše motiviranje zaposlenih preko uspešnega komuniciranja

Za čim boljše motiviranje zaposlenih preko uspešnega komuniciranja

Vodenje je ena ključnih nalog v podjetju, ki je ne smemo jemati zlahka. Ne smemo se tudi prepričevati, da je vodenje in motiviranje zaposlenih nekaj, kar pride samo od sebe ter da je za...