Kategorija: Izobraževanja

10 lastnosti dobrega vodje

10 lastnosti dobrega vodje

Uspešno lahko podjetje ali skupino ljudi vodi nekdo, ki je zaupanja vreden in pošten. Pozitivne vodstvene lastnosti so na delovnem mestu zelo zaželene in so pravzaprav pogoj za uspeh. Kdor si želi svoje zaposlene...

javno naročilo gradenj

Nov gradbeni zakon

Gradnje so po ZJN-3 zaključene visoke ali nizke gradnje kot celota, ki so samozadostne pri izpolnjevanju določene gospodarske ali tehnične funkcije. Nadalje ZJN-3 opredeljuje tudi razliko med javnim naročilom gradenj in javnim naročilom storitev....

Gorazd Vertovšek

Gorazd Vertovšek uči učinkovitega upravljanja delovnega časa

Gorazd Vertovšek je magistriral s področja preučevanja gospodarskih družb in podjetništva in uspešno pomaga podjetjem pri organizaciji poslovanja. Mag. Gorazd Vertovšek poudarja, da učinkovito upravljanje s časom pomaga podjetjem, da uspešno konkurirajo na stalno spreminjajočem...

Gorazd Vertovšek

Gorazd Vertovšek in primer asertivne komunikacije v zdravstvu

Gorazd Vertovšek je uspešen predavatelj in strokovnjak asertivne komunikacije, katero uporabljajo številna uspešna podjetja in organizacije. Mag. Gorazd Vertovšek je specialist na področju svetovanja in izobraževanja, promocije zdravja in aktivnega življenjskega stila. Gorazd Vertovšek...

Gorazd Vertovšek

Gorazd Vertovšek z asertivno komunikacijo pomaga k uspehu

Gorazd Vertovšek je strokovnjak, ki vodi delavnice asertivne komunikacije za vodilne kadre v podjetjih. Sposobnost asertivne komunikacije je pogosto pogoj za zasedbo vodilnih mest v podjetjih. O njej se je možno poučiti preko literature...