Kategorija: Kontroling

Frekvenčni regulator

Frekvenčni pretvornik

Frekvenčni pretvornik je komponenta, ki se uporablja za regulacijo vrtljajev trifaznih asinhronskih elektromotorjev oziroma z drugimi besedami – uporablja se za spreminjanje hitrosti elektromotorja. Na podlagi nadzorovanja hitrosti vrtenja elektromotorja lahko prilagajamo delovanje različnih...

kontroling

Kaj je kontroling, komu koristi in kdo ga izvaja?

Kontroling oz. finančni kontroling je po definiciji sistem za neodvisno in sprotno spremljanje in analiziranje poslovanja, ter primerjanje trenutnih rezultatov z načrtovanimi. Sodobni kontroling nam na enostaven in pregleden način prikaže stanje podjetja na...