Kategorija: Kontroling

kontroling

Kaj je kontroling, komu koristi in kdo ga izvaja?

Kontroling oz. finančni kontroling je po definiciji sistem za neodvisno in sprotno spremljanje in analiziranje poslovanja, ter primerjanje trenutnih rezultatov z načrtovanimi. Sodobni kontroling nam na enostaven in pregleden način prikaže stanje podjetja na...