Kategorija: Odvetniške storitve

Etažna lastnina

Etažna lastnina

Vsak, ki živi v večstanovanjski stavbi se dnevno srečuje z etažno lastnino in z instituti, ki so z njo povezani, pa čeprav se morda tega na prvi pogled sploh ne zaveda.  Ko govorimo etažni...

Darilna pogodba

Darilna pogodba

Darilna pogodba je pogodba civilnega prava s pomočjo katere lahko darovalec obdarovancu neodplačno prenese lastninsko pravico na premičnini ali nepremičnini. Darilna pogodba mora biti zmeraj sklenjena v pisni obliki ali pa mora biti darilo...

Prodaja nepremičnine

Prodaja nepremičnine

Nakup oz. prodaja nepremičnine je ena izmed zares velikih prelomnic v življenju vsakega posameznika. Prav zato je nujno vedeti, kakšen je postopek prodaje nepremičnin, pa tudi, kako se je prodaje dejansko najpametneje lotiti. Vsa...

Družinsko pravo

Družinsko pravo

Družinsko pravo je izjemno obsežno področje v katerem se prepletajo predpisi različnih vej družinskega prava. Veliko ljudi družinsko pravo zamenjuje z dedovanjem in predpisi, ki urejajo prehod zapuščine iz umrlega na njegove potomce. Odvetniki...

Razveza zakonske zveze

Razveza zakonske zveze

Razveza zakonske zveze predstavlja začetek novega življenja Z razvezo zakonske zveze se dan danes sooča vse več ljudi. Pri razvezi zakonske zveze gre za to, da se zakonca odločita razvezati svojo zakonsko zvezo, ki...

Dedovanje

Dedovanje

Dedovanje je postopek v katerem lastnina umrlega preide na njegove naslednike. V Republiki Sloveniji se lahko deduje po dveh pravnih podlagah – po oporoki in po zakonu. Zakon, ki postopek dedovanja ureja se imenuje...

dedovanje

Dedovanje

Dedovanje predstavlja proces prenosa premoženja iz umrlega na zapustnika. Na zapustnika preidejo vse pravice, prav tako pa tudi nekatere dolžnosti, ki jih je imel umrli. V Sloveniji se lahko deduje po dveh pravnih podlagah...

Razveza izvenzakonske skupnosti

Razveza zakonske zveze

Razveza zakonske zveze je postopek, ki doleti veliko ljudi. Potek postopka razveze zakonske zveze je odvisen od tega ali razveza poteka na tožbo ali pa sta se partnerja o razvezi sporazumela. Že iz povedanega...

dedovanje

Dedovanje

Postopek dedovanja v slovenski pravni ureditvi Dedovanje je postopek, s katerim se sreča skoraj vsak izmed nas. Gre za proces, ko premoženje zapustnika preide na njegove potomce. Dedovanje je v Sloveniji urejeno v Zakonu...