Kategorija: Požarna varnost

Požarna varnost

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti razvršča objekte glede na požarno varnost, določa objekte, za katere je obvezna izdelava zasnove ali študije požarne varnosti in pogoje, ki jih mora sprejeti odgovoren projektant. Aktivna...