Kategorija: Terjatve

sodna izvršba

Kaj je izvršba in kdaj jo uporabimo?

Izvršba je sredstvo, s pomočjo katerega lahko upnik pridobi nazaj terjatve, ki jih ima do svojih dolžnikov. Dan danes obstaja več različnih načinov izvršbe....

Odstop terjatve knjiženje

Odstop terjatve

Odstop terjatve v zavarovanje – za kaj gre v resnici? Odstop terjatve v zavarovanje zahteva sporazum strank o prenosu lastninske pravice v zavarovanje. Gre...