Kategorija: Terjatve

sodna izvršba

Kaj je izvršba in kdaj jo uporabimo?

Izvršba je sredstvo, s pomočjo katerega lahko upnik pridobi nazaj terjatve, ki jih ima do svojih dolžnikov. Dan danes obstaja več različnih načinov izvršbe. Zelo pogosta je izvršba na plačo, poznamo pa tudi izvršbo...

Odstop terjatve knjiženje

Odstop terjatve

Odstop terjatve v zavarovanje – za kaj gre v resnici? Odstop terjatve v zavarovanje zahteva sporazum strank o prenosu lastninske pravice v zavarovanje. Gre za tako imenovani fiduciarni prenos. V Obligacijskem zakoniku, natančneje v...