Kazenski postopek in kazen v primeru poskusa goljufije oz. izvršitve kaznivega dejanja goljufije

Mala tatvina kazenGoljufija je opredeljena v 211. členu KZ-1 in je definirana kot dejanje pri katerem nekdo, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti. Kaznivo dejanje goljufije se preganja v kazenskem postopku, ta pa se navadno začne z ovadbo. Ovadbo lahko poda oškodovani, tretja oseba ali kar policija oz. tožilstvo. Nadaljevanje kazenskega postopka vodi tožilstvo, ki nazadnje odloči tudi o tem, ali se bo kazenski postopek nadaljeval ali ne. Kaznivo dejanje goljufije se lahko ob koncu kazenskega postopka, v primeru da je obdolženi spoznan za krivega, kaznuje tudi z zaporno kaznijo do treh let zapora.

Kazen za goljufijo je v kazenskem postopku lahko tudi zelo visoka

Če se z namenom izvršitve kaznivega dejanja goljufije zbere več oseb ali v primeru, ko oseba ob goljufiji povzroči večjo premoženjsko škodo, se lahko storilec v kazenskem postopku kaznuje z enim do osmih let zaporne kazni. V primeru, ko je bila goljufija izvedena v hudodelski združbi zagrožena kazen dosega tudi do 10 let zapora.

Kazenski postopek in kazen v primeru tatvine

Kazenski postopki

Tudi tatvina (ali kraja), ki je opredeljena kot dejanje, kjer storilec oškodovancu odtuji premično stvar z namenom, da si jo protipravno prilasti, se preganja v kazenskem postopku. Tatvina se ob koncu kazenskega postopka, v katerem je obdolženi spoznan za krivega, navadno kaznuje z zaporno kaznijo od enega do treh let zapora – odvisno od razsežnosti tatvine. Skozi kazenski postopek organi tehtajo ali gre za tatvino večjih ali tatvino manjših razsežnosti. V kolikor se v kazenskem postopku ugotovi, da gre za tatvino manjših razsežnosti se lahko dejanje kaznuje tudi z denarno kaznijo oz. z zaporno kaznijo do enega leta zapora. V kolikor pa pa kazenski postopek pokaže, da gre za tatvino velikih razsežnosti, govorimo tudi o višji zaporni kazni – kazni do 5 let zapora.

Ločevanje med tatvino velikih in malih razsežnosti v kazenskem postopku

Ločevanje med tatvino večjih in manjših razsežnosti je pomembno, saj je od tega odvisna tudi predpisana kazen. Mala tatvina je tatvina, pri kateri ni povzročena druga materialna škoda. Pri mali tatvini torej govorimo o odtujitvi premičnine ali druge stvari, kazen zanjo pa je predpisana v KZ-1. Pri tatvini večjih razsežnosti pa je zraven odtujenega predmeta navadno povzročena tudi druga materialna škoda – na primer vlom, vdor oz. drugo nasilno ravnanje s katerim si storilec omogoči vstop v prostor.

Kazenski postopki se uvajajo v primeru suma izvršitve različnih kaznivih dejanj. Ob uvedbi kazenskega postopka zoper posameznika je dan danes skoraj nujen posvet pri odvetniku za kazensko pravo, saj se v nasprotnem primeru stranka sama sooča z neenakopravnim bojem z državo. Pomembno je, da je odvetnik za kazensko pravo aktiven in učinkovit ter da mu komunikacija s policijo, tožilstvom in sodiščem ni tuja ter bo tako lahko zagotovil dokaze, ki so potrebni za učinkovito obrambo, odvetnik pa mora zraven tega v kazenskem postopku stranki pomagati z nasveti in ji tako olajšati postopek.

Morda ti bo všeč tudi...