Kupoprodajna pogodba za zemljišče

Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo

Kupoprodajna pogodba za zemljišče je vrsta kupoprodajne pogodbe, na podlagi katere se prodajalec zaveže prenesti lastninsko pravico, ki jo ima na točno določenem zemljišču, na kupca, ta pa mu v zameno plača kupnino. Pri sklepanju kupoprodajne pogodbe morata stranki paziti, da le-ta vsebuje vse bistvene sestavine in da je zemljišče, ki je predmet nakupa oz. prodaje, točno določeno. Prodajalec kupcu odgovarja za morebitne pravne in stvarne napake pri sklepanju kupoprodajne pogodbe za zemljišče.

Kupoprodajna pogodba za kmetijsko zemljišče

V primeru, ko govorimo o kupoprodajni pogodbi za kmetijsko zemljišče, mora prodajalec, na upravni enoti območja kjer nepremičnina leži, objaviti ponudbo za prodajo te nepremičnine, rok trajanja objave pa je 30 dni.

Po sklenitvi kupoprodajne pogodbe je potreben vpis v zemljiško knjigo

Po sklenitvi kupoprodajne pogodbe za zemljišče je potrebno v zemljiško knjigo vnesti spremembo lastnine. Postopek vpisa v zemljiško knjigo zajema naslednje korake:

 • preverjanje podatkov o nepremičnini,
 • odmera zemljišča (če je potrebno),
 • sklenitev pogodbe,
 • pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča,
 • plačilo davka,
 • overitev podpisa,
 • zemljiškoknjižni predlog.

Za prenos lastninske pravice se namesto kupoprodajne pogodbe lahko uporabi darilna pogodba

Kupoprodajna pogodba za zemljiščeNi pa nujno, da za prenos lastninske pravice na zemljišču stranki skleneta kupoprodajno pogodbo za zemljišče. Ena stranka lahko drugi stranki zemljišče tudi podari. Z darilno pogodbo za zemljišče darovalec stranki podari lastninsko pravico na določenem zemljišču, pri tem pa za razliko od kupoprodajne pogodbe za zemljišče, ne zahteva kupnine. Težava se pojavi pri obdarovanju z kmetijskimi zemljišči, kjer obdarovalec naleti na določene omejitve. Darovalec sicer kmetijsko zemljišče lahko podari, vendar le točno določenim osebam:

 • zakoncu oz. zunajzakonskemu partnerju, otroku oz. posvojencu, staršu oz. posvojitelju, bratu oz. sestri, nečaku oz. nečakinji in vnukom oz. vnukinjam;
 • zetu, snahi oz. zunajzakonskem partnerju otroka ali posvojenca, če so člani iste kmetije;
 • nosilcu kmetije, ki je nosilec kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in je pridobil sredstva iz programa razvoja
  podeželja kot mladi prevzemnik kmetije, če od prevzema kmetije ni minilo več kot pet let;
 • lokalni skupnosti ali državi.

Več o kupoprodajni pogodbi me lahko povprašate v moji odvetniški pisarni

Vas zanima več o kupoprodajni pogodbi za zemljišče? V naši odvetniški pisarni vam ponujamo svetovanje pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe za zemljišče, pa tudi pri sklepanju drugih tipov kupoprodajnih pogodb.

Morda ti bo všeč tudi...