Kvalifikacije

Poklicne kvalifikacije so za opravljanje različnih poklicev izjemno pomembne, saj z njimi posameznik dokazuje strokovno usposobljenost za opravljanje določenega poklica, posledično pa poklicne kvalifikacije služijo posamezniku tudi na posameznem delovnem mestu. Kvalifikacije lahko posameznik pridobi v postopku javnega izobraževanja ali s postopki posebnih izobraževanj. Poklicne kvalifikacije se dokazujejo z javnimi listinami – spričevali diplomami ali posebnimi certifikati, ki dokazujejo pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije.

https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/dodatne-kvalifikacije/splosno-o-dodatnih-kvalifikacijah

Poklicne kvalifikacije

Morda ti bo všeč tudi...