Pravni študij zaradi širokega spektra snovi, velja za enega izmed bolj zahtevnih študijev

Študij prava je eden izmed bolj zahtevnih študijev, saj morajo študenti prava dobro poznati veliko različnih področij, ki so med seboj tesno prepletena in jih med seboj seveda tudi dobro povezati. Ker se pravna področja med seboj res močno razlikujejo je snov še toliko težje usvojiti in jo iz teorije procesirati na praktične primere ter tako zadostiti pravnim vprašanjem, ki se pojavljajo v praksi.

Študent prava mora biti razgledan, odprt za nove poglede in nova znanja, hkrati pa se mora pohvaliti tudi z dobro samopodobo in odličnimi retoričnimi sposobnostmi, ki mu bodo omogočale hiter in uspešen razvoj karierne poti. Z dobrim interdisciplinarnim znanjem mora študent prava znati utemeljevati svoja stališča in jih z dobrimi argumenti tudi zastopati. Vse to in še več, so kakovosti, ki morajo spremljati študente prava, seveda pa je vse te sposobnosti v času študija potrebno razvijati in jih utrjevati.

Kako študirati pravo se dan danes sprašuje vse več študentov, ki jim študij povzroča preglavice

pravo literaturaŠtudenti prava si pri svojem študiju ne pomagajo zgolj z zakoni, pač pa tudi z obširno pravno teorijo, ki jo najdemo zapisano tudi v knjigah, ki jih ponujamo v naši knjigarni Uradnega lista. Ker pa se kljub pestrem izboru pravne teorije in obilici pravnih priročnikov, vedno več študentov sprašuje, kako študirati pravo, smo pri nas pripravili tudi knjigo “Kako študirati pravo” avtorjev dr. Mira Cerarja in Valentina Franca, ki poskušata na podlagi večletnih izkušenj tako v pravu kot tudi v našem šolskem sistemu, študentom olajšati pot do diplome, knjiga pa bo olajšala študij tudi tistim, ki se spopadajo s študijem prava ob delu. Poleg vsega drugega lahko študentje prava v knjigi “Kako študirati pravo” najdejo tudi preproste človeške napotke, ki študentu pomagajo premagovati ovire. Knjiga pojasnjuje temeljne ugotovitve o procesu učenja oz. študija, in to predvsem z vidika posebnosti študija prava, hkrati pa upošteva temeljne značilnosti oz. skupne imenovalce študija prava, kot ta poteka na pravnih fakultetah v Sloveniji – na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici.

V knjigi ”Kako študirati pravo” bodo študentje našli veliko praktičnih nasvetov o študiju

Pravnik mora biti razgledan, široko izobražen, ustvarjalen, moder, sposoben mora biti reševati zahtevna jezikovna, logična in vrednostno-moralna vprašanja. V povezavi s tem bodo študenta prava na začetku pestila številna vprašanja, ki so značilna za pravni študij: kako osvojiti nov miselni okvir, kako se ukvarjati s številnimi podrobnostmi in hkrati ohraniti široko perspektivo, kako se spopasti z veliko količino snovi. V knjigi ”Kako študirati pravo” sta avtorja postregla z odgovori na prav ta vprašanja ter študentom tako olajšala proces študija in dojemanja snovi.

Seveda pa pri študiju prava nikakor ne smemo pozabiti na izjemen pomen retoričnih sposobnosti, ki jih mora razviti vsak pravnik. Prav tako je med študijem prava izjemno pomembno, da si bodoči pravnik oblikuje visoko samopodobo, saj je le-ta za njegovo delo in javno nastopanje, ki ga pravniki morajo velikokrat opravljati, izjemno pomembna. Skupaj z dobrimi retoričnimi sposobnostmi ter z visoko samopodobo bo bodoč pravnik suvereno in korektno javno nastopal ter tako zastopal lastne interese ter interese svojih strank.

Pri vprašanju kako študirati pravo, ne smemo pozabiti na ustrezno pravno literaturo

Pri študiju prava pa je izjemnega pomena tudi sama pravna literatura, ki jo za študij uporabljamo. Najprej se je potrebno seznaniti s konkretnimi določbami posameznega zakona, ki jih moramo nato dopolniti s teoretično podlago, ki jo najdemo zapisano v pravnih knjigah. S pomočjo teoretične podlage bomo zakonske norme enostavneje in bolje razumeli ter jih tako tudi konkretizirali. Vse to vodi v enostavno in korektno uporabljanje zakonskih norm v posameznih praktičnih primerih, ki jih prinaša življenje in jih pravniki moramo reševati. Prav zato smo knjigo ”Kako študirati pravo” opremili tudi z dodatnimi prilogami, ki obsegajo pomembnejše slovenske pravne revije ter tudi naslove literature, ki jo lahko najdemo na spletu.  S pomočjo navedenega bodo študenti prava snov hitro in kakovostno usvojili ter jo tako zlahka prenašali v praktični del prava.

pravna literatura

Na naših policah je pestra tudi ponudba drugih pravnih knjig, priročnikov in druge literature prava

V primeru dodatnih vprašanj o tem, kako študirati pravo smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem povedali več o knjigi ter vam tako pomagali pri odločitvi za nakup. Prav tako pa ne spreglejte pestre ponudbe drugih pravnih knjig in zakonov, ki jih lahko naročite v naši spletni knjigarni. Dan danes so zelo popularni Gradbeni zakon, ki na omenjeno področje prinaša veliko novosti, prav tako pa z veseljem pričakujemo veliki Kazenski zakonik s komentarjem, ki bo do potankosti pojasnjeval veliko zakonskih norm, ki jih bodo pravni sedaj lažje in hitreje konkretizirali ter jih tako enostavneje uporabljali v vsakdanjih situacijah.

Morda ti bo všeč tudi...