Ločitev zakonske zveze – postopek

Delitev premoženja in ločitevLočitev zakonske zveze je laični izraz za razvezo zakonske zveze. Postopek za ločitev, ločitev in delitev premoženja ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Če je zakonska zveza iz kateregakoli vzroka nevzdržna, sme vsak zakonec zahtevati ločitev zakonske zveze. Ločitev zakonske zveze se izvede na podlagi sporazuma zakoncev oz. s tožbo. Ločitev zakonske zveze na podlagi sporazuma zakoncev se izvede, če sta se sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema v skladu z določbami zakona in če sta predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. Preden sodišče razveže zakonsko zvezo, mora ugotoviti, ali je s sporazumom zakoncev poskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter za stike med otroki in staršema v skladu s koristjo otrok ter pridobiti o tem mnenje centra za socialno delo. Sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.

Če se zakonca ne moreta sporazumeti o zgoraj navedenih bistvenih vprašanjih, se postopek za ločitev izvede s tožbo. Postopek za ločitev s tožbo zahteva, da je v tožbi obvezno naveden in utemeljen razvezni razlog, ki je po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih samo eden in sicer nevzdržnost zakonske zveze. Krivda zakoncev za nastalo nevzdržnost za postopek za ločitev s tožbo ni pomembna. Sodišče tožbo takoj po prejemu pošlje centru za socialno delo, ki, tako kot pri sporazumni ločitvi, zakonca povabi na svetovalni razgovor. Zakonca morata na razgovor priti osebno, brez pooblaščencev. V postopku za ločitev s tožbo sodišče odloča o obstoju razveznega razloga ter o vprašanjih preživljanja, vzgoje in varstva ter stikih s skupnimi otroki. Ko sodišče preuči vse pomembne okoliščine in če ugotovi, da so podani pogoji za ločitev s tožbo, izda sodbo, s katero razveže zakonsko zvezo.

Delitev premoženja v primeru ločitve

Postopek za ločitev zakonske zvezeLočitev in delitev premoženja sta medsebojno povezana. Če se zakonca ne moreta sporazumeti o delitvi skupnega premoženja, do ločitve zakonske zveze na podlagi sporazuma ne more priti. V takih primerih se ločitev in delitev premoženja opravita s tožbo v ločenih postopkih. Ločitev in delitev premoženja sta zahtevna postopka, zato se priporoča odvetniška pomoč. Premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze, je njuno skupno premoženje. Pri delitvi skupnega premoženja se šteje, da sta deleža zakoncev na skupnem premoženju enaka, zakonca pa lahko dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju.

Morda ti bo všeč tudi...