Menjava nepremičnin in davek, ki ga je po zakonu posameznik ob menjavi dolžan poravnati

Kupoprodajna pogodba za nepremičnineMenjava nepremičnin je pravni posel pri katerem dve osebi zamenjata lastninsko pravico na dveh nepremičninah. Podlaga za menjavo nepremičnine je menjalna pogodba za nepremičnino, ki se sklepa z namenom prenosa lastninske pravice iz enega sopogodbenika na drugega. Rečemo lahko, da menjalna pogodba za nepremičnine sestoji iz dveh kupoprodajnih pogodb za nepremičnine, saj obe stranki hkrati zavzemata položaj prodajalca in kupca.

Pri menjavi nepremičnin sta stranki , podobno kot pri kupoprodajni pogodbi, obvezani plačati določene davke, ki so definirani v dveh zakonih:

  • Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2),
  • Zakon o dohodnini (ZDoh-2).

Z menjavo nepremičnine se torej vsak posameznik zaveže svojemu sopogodbeniku izročiti lastninsko pravico na nepremičnini v zameno za enako protiuslugo, se pravi, da tudi sam od sopogodbenika pričakuje, da mu bo izrečena lastninska pravica na nepremičnini. Menjavo nepremičnine je najbolje in najodgovorneje opraviti pri notarju, lahko pa jo stranki opravita tudi pri odvetniku za nepremičnine.

Menjava nepremičnin skupaj s prodajo nepremičnin postaja vse pogostejši pravni posel

Lastninsko pravico na nepremičnini lahko posameznik odsvoji tudi s kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, na podlagi katere prodajalec prenese lastninsko pravico na nepremičnini na kupca, kupec pa mu v zameno plača kupnino. Tudi kupoprodajna pogodba za nepremičnino je podvržena različnim davščinam, ki so odvisne od vrednosti same nepremičnine.

Možnosti menjave nepremičnin pa se vse pogosteje poslužujejo tudi prodajalci nepremičnin. Tako kot pri kupoprodajni pogodbi za nepremičnino je tudi pri menjavi nepremičnine pomembna vrednost nepremičnine in njeno stanje v zemljiški knjigi, zato se je o navedenih podatkih še pred podpisom pogodbe potrebno pozanimati.

Odsvojitev nepremičnine je možna tudi z darilno pogodbo

Menjava nepremičnin in davek

Nepremičnino pa lahko posameznik odsvoji tudi z darilno pogodbo za nepremičnino, s katero lastninsko pravico na nepremičnini neodplačno prenese na drugega posameznika. Po zakonu o davku na dediščine in darila, je davka oproščeno darilo, ki ga prejme darovalčev dedič prvega dednega reda, kamor spadajo potomci in zakonec oz. zunajzakonski partner oz. obdarjenec, ki je izenačen z dedičem prvega dednega reda, kamor spadajo zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec.

V odvetniški pisarni Žagar vam ponujamo različne storitve priprave pogodb. Odločite se lahko za pripravo pogodbe za menjavo nepremičnine, pomagamo in svetujemo pa vam tudi v želji po sestavi darilne pogodbe za nepremičnino. Kontaktirajte nas po telefonu ali po e-pošti in se naročite na termin, na katerem se bomo posvetovali in vam po opisu dejanskega stanja nudili kvalitetno pravno storitev.

Morda ti bo všeč tudi...