Motenje posesti

Motenje posesti

Posest pomeni, da ima posameznik dejansko oblast nad stvarjo. Do motenja posesti velikokrat pride v skladu z zakonom, v takšnem primeru posameznik nima pravice do sodnega varstva. Kadar pa do motenja posesti pride samovoljno, je posameznik upravičen tudi do varstva zaradi motenja posesti pa tudi do tožbe zaradi motenja posesti.

Katera dejanja predstavljajo motenje posesti?

Do motenja posesti največkrat pride, ko nekdo posest nad določeno premičnino oz. nepremičnino ovira do te mere, da posestnik pravzaprav izgubi posest oz. je ne more več normalno izvrševati. Lahko govorimo zgolj o motečem obnašanju v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb ali pa o parkiranju na lastniškem parkirnem mestu, pa tudi o odtujitvi predmetov.

Kdaj je posameznik ob motenju posesti upravičen do posestnega varstva?

Ob motenju posesti ima posameznik pravico do sodnega varstva posesti. Posestni spori se rešujejo prednostno in so tako hitrejši od lastninskih sporov, ki so navadno dolgi in naporni. V sporu zaradi motenja posesti sodišče navadno odloči v roku 6 mesecev. Posameznik lahko tožbo zaradi motenja posesti vloži neposredno po sami motnji. Najbolje se je o tožbi pogovoriti z odvetnikom.

pravice do posestiPravica do samopomoči v primeru motenja posesti

Posestnik ima ob motenju posesti pravico tudi do samopomoči z namenom zaščititi posest pred motenjem. Kljub temu pa je potrebno biti pri izvajanju samopomoči previden, saj mora za uporabo samopomoči motenje posesti biti neposredno, samopomoč pa mora biti nujna in takojšnja. Samopomoč prav tako ne sme preseči okoliščin ne varnosti – samopomoč mora torej biti sorazmerna z intenziteto motenja posesti.

Učinkoviti pravno varstvo v primeru motenja posesti

V odvetniški pisarni Žagar vam ponujamo učinkovito varstvo posesti v primeru motenja posesti. Pomagali vam bomo pri pripravi tožbe zaradi motenja posesti, prav tako pa vas bomo zastopali v primeru postopka za varstvo posesti ter poskrbeli, da bo postopek hiter, varstvo, ki vam ga nudimo pa učinkovito.
Z nami se lahko za srečanje v naši odvetniški pisarni dogovorite po telefonu ali e-pošti, v odvetniški pisarni pa bomo dorekli podrobnosti vašega primera, saj je izjemno pomembno, da se v primeru motenja posesti stranki popolnoma posvetimo in pazimo na podrobnosti, ki so se v procesu motenja posesti dogajale ter jih nato dosledno predstavimo v tožbi zaradi motenja posesti.

Morda ti bo všeč tudi...