Zakaj je pomemben trenutek nastanka terjatve?

Terjatev nastane, kadar lahko upnik dolžnika terja za določen znesek denarja ali določeno drugo stvar. Pravni temelj nastanka terjatve je lahko pogodba, zakon ali sodna odločba. Pri nastanku terjatve je zelo pomembno, kdaj je terjatev dejansko nastala, saj bo od tega odvisen nadaljnji potek postopka – na primer ali lahko posameznik terjatev po nastanku všteje v stečajno maso ter seveda sam datum, do kdaj mora dolg poplačati.

Ob nastanku poslovnih terjatev se je dobro odločiti za profesionalno pomoč

Dan danes se posamezniki ter seveda tudi podjetja predvsem v poslovnem svetu nenehno srečujejo z nastankom poslovnih terjatev. Velikokrat pa se (žal) tudi zgodi, da jih dolžniki niso sposobni odplačati ali pa jih enostavno ne želijo poplačati. Takrat se podjetja oz. posameznik, ki v razmerju nastopa kot upnik, znajde v dokaj nezavidljivem položaju, saj bo za poplačilo terjatve v postopek moral vložiti veliko truda in časa, ki lahko zavirata rast in razvoj podjetja, hkrati pa uspeh v postopku ni vedno zagotovljen, sploh če govorimo o dolžnikih, ki se nahajajo v tujini.

Prav zato je dobro, da se podjetja odločijo za najem podjetij, ki se ukvarjajo z izterjavo terjatev po njihovem nastanku. V Converti svojim strankam ponujamo tako sodno kot tudi izvensodno izterjavo terjatev tako doma kot tudi v tujini. Pri delu se lahko pohvalimo z veliko prednostmi. Smo natančni in zanesljivi, v letih dela pa smo si nabrali veliko izkušenj, ki jih s pridom uporabljamo v novih primerih. Ker sodelujemo s tujimi odvetniškimi pisarnami, smo izjemno uspešni tudi pri izterjavi terjatev v tujini ter tako ustvarjamo ugodne pogoje poslovanja za naše stranke. V kolikor aktivnosti izterjave terjatve ne obrodijo sadov, lahko nadaljujemo s sodno izterjavo terjatve. Ker sodelujemo tudi z drugimi odvetniškimi pisarnami po svetu, do potankosti poznamo zakonodajo držav, v kateri se nahaja dolžnik ter tako zagotovimo še večji uspeh pri procesu.

Odstop terjatve knjiženje

Pri nas se je mogoče dogovoriti tudi za podpis pogodbe o prodaji terjatev

V Converti pa svojim strankam ponujamo tudi možnost podpisa pogodbe o prodaji terjatev. Pri tem govorimo pravzaprav o odkupu terjatev. Odkup terjatev je storitev, s pomočjo katere podjetje svoje terjatve proda za to usposobljenemu podjetju, na svoj račun pa dobi izplačan dogovorjen znesek. Zavedati se moramo tudi, da je ob odkupu terjatve zaračunana še provizija, zato se navadno primarni upnik poplača v približno 80%, kar je seveda veliko bolje od tega, da terjatve sploh ne dobi poplačane. Storitev odkupa terjatev predstavlja takojšen priliv sredstev na račun upnika, hkrati pa se z odkupom terjatve upnik lahko preneha ukvarjati z dolžnikom in z izterjavo svoje terjatve ter se tako posveti tekočim obveznostim, ki jih nalaga poslovni vsakdan.

Po nastanku terjatve želimo njen odkup – kako postopati?

Postopek odkupa terjatve je relativno preprost. Najprej je s podjetjem, ki se z odkupom terjatve ukvarja, potrebno skleniti pogodbo o odkupu terjatve. Ob tem je potrebno predložiti vso dokumentacijo, ki dokazuje obstoj terjatve ter njeno pripadnost. Na podlagi posredovane dokumentacije bo podjetje s katerim smo sklenili pogodbo, pripravilo odkupno dokumentacijo, ki jo bomo pred dejanskim odkupom terjatve morali še podpisati. Postopek je učinkovit in zanesljiv, stranka pa lahko znesek odkupljenega računa v celoti prejmete v zgolj nekaj dneh.

izterljivost terjatve

Kako poteka prijava terjatve v stečaj in na kaj moramo biti pozorni?

Poleg samega nastanka terjatve pa je potrebno biti pozoren tudi na to, kdaj dolžnik preide v stečaj in tako ni več likviden. Veliko oseb se na tej točki sprašuje, kako poteka prijava terjatve v stečaj. Svoje terjatve v stečajno maso prijavimo tako, da sodišču, ki vodi stečajni postopek, skupaj z dokazi, pošljemo dokument, v katerem navedemo svoje terjatve, ki jih imamo do dolžnika. Za poplačevanje terjatev iz stečajne mase veljajo drugačna pravila, kot terjatve, katerih nastanek sega pred začetek stečaja.

Vas zanima več o storitvah, ki jih v podjetju Converta ponujamo? Oglejte si našo spletno stran in se prepričajte o možnostih sodne izterjave, ki pri nas zajema:

  • sestavljanje izvršilnih predlogov
  • poizvedbe o premoženju dolžnika
  • odgovori na ugovore oziroma vodenje pravdnih postopkov
  • komunikacija z dolžniki: komunikacija z dolžniki (praviloma pisno oz. telefonsko),
  • zastopanje pred sodišči,
  • svetovanje oz. predlogi glede izvršilnega postopka, pravdnega postopka ter insolvenčnih postopkov,
  • vodenje dokumentacije,
  • knjigovodska spremljava: vodenje podatkov o stanjih posamezne terjatve, obračun zakonitih zamudnih obresti.

Prav tako se lahko stranke odločijo za pomoč pri mednarodnih stečajnih postopkih ali pridobitvi bonitetne ocene. Za vsa morebitna vprašanja o učinkovitem poplačilu terjatev brez izvršbe smo dosegljivi tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam o nastanku terjatev in o njihovi izterjavi ali odkupu še zastavljajo ter vam tako pomagali pri izbiri storitve, ki je pravšnja za vas. Veseli pa bomo tudi vašega obiska v naši poslovalnici, kjer se bomo vašemu primeru posebej posvetili ter vam tako pomagali.

Morda ti bo všeč tudi...