Nezakonito pridobljeno premoženje

 

Nezakonito pridobljeno premoženje

Nezakonito pridobljeno premoženje posameznikov je v Republiki Sloveniji velikokrat predmet vročih debat v javnosti. Z namenom preprečitve nezakonitega pridobivanja premoženja je bil 1. 5. 2012 sprejet tudi Zakon o odvzemom premoženja nezakonitega izvora ali na kratko ZOPNI (nekateri ga laično imenujejo tudi zakon o odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja). Vendar zakon, ki bi pravzaprav moral nezakonito pridobljeno premoženje sankcionirati in tako vnašati pravni red in pravičnost v našo družbo, v bistvu predstavlja kršitev Ustave Republike Slovenije, saj v marsikaterem členu nasprotuje njenemu bistvu in osnovnim načelom slovenske pravne ureditve.

Problematika finančne preiskave po ZOPNI

Nezakonito pridobljeno premoženje se največkrat ugotavlja skozi finančno preiskavo, ki jo uvede DURS v sodelovanju s CURS-em in policijo. Finančne preiskave po ZOPNI se posameznik, ki se v preiskavi znajde, največkrat sploh ne zaveda, saj le-ta poteka brez obvestil, osumljeni pa se znajde v precej nezavidljivem položaju, ko je na podlagi finančne preiskave zoper njega uveden sodni postopek zaradi nezakonito pridobl jenega premoženja.

Problematika prevalitve dokaznega bremena na obdolženega

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora

Postopek zaradi nezakonito pridobljenega premoženja se vodi pred pristojnim civilnim sodiščem, med postopkom pa se posameznik ves čas sooča s prevaljenim dokaznim bremenom, saj mora namreč dokazati, da je premoženje pridobljeno na legitimen način. Na drugi strani mora državni tožilec, ki postopek proti osumljenemu vodi, dokazati le, da obstaja možnost nezakonite pridobitve premoženja.

Med postopkom zaradi nezakonito pridobljenega premoženja pa lahko sodišče premoženje odvzame že pred koncem postopka, se pravi, preden izda pravnomočno sodbo. Zraven tega je sporno tudi to, da sodišče lahko odvzame katerikoli del posameznikovega premoženja, se pravi tudi tisti del, za katerega je nesporno, da je bil pridobljen na legitimen način.

Morda ti bo všeč tudi...