Katere so novosti, ki jih bo prinesel nov Družinski zakonik?

Družinski zakonik z uvodnimi pojasnili podaja celovit prikaz sprememb, ki so bile uvedene v sfero družinskega prava. Nasploh se je potrebno zavedati, da je družinsko pravo izjemno zapleteno področje, saj z normami, ki področje urejajo, včasih tudi grobo posegamo v najintimnejšo sfero posameznika, zato je potrebno vse norme družinskega zakonika natančno preučiti in razmisliti, v katerih primerih jih velja uporabiti pa tudi o posledicah, ki jih norme prinašajo. V družinskem zakoniku so normirani različni instituti družinskega prava kot je na primer zakonska zveza in razveza zakonske zveze, pa tudi razmerja med starši in otroci, skrbništvo in rejništvo. Veliko ljudi se sprašuje, kje je urejena istospolna partnerska zveza. Le-ta je urejena v Zakonu o partnerski zvezi (ZPZ), vendar družinski zakonik ureja prav vsa razmerja istospolnega para do njunih otrok.

Morda ti bo všeč tudi...