Nujni delež je institut, ki se uporablja ob oporočnem dedovanju

Nujni delež je institut, ki ga uporabljamo v dednem pravu in omogoča nujnim dedičem, da dedujejo po zapustniku, kljub temu, da jih le ta v oporoki ni omenjal kot dediče, pač pa je svoje premoženje zapustil nekomu drugemu. Nujni delež torej zapustniku preprečuje, da bi svoje potomce v oporoki ”prezrl”. Nujni delež pravzaprav predstavlja delež zapustnikovega premoženja, ki bi moral iti zakonitemu dediču, če bi se dedovalo po zakonu in ne po oporoki.

Nujni dediči, se pravi tisti, ki jim nujni delež pri oporoki pripada, so:

  • zapustnikovi otroci in posvojenci,
  • zapustnikovi vnuki,
  • zapustnikovi starši,
  • zapustnikov zakonec oz. izvenzakonski partner.

Podobno kot davek na dedovanje je tudi višina nujnega deleža odvisna od tega, kateremu dednemu redu nujni dedič pripada. Nujni delež pri dedovanju je najvišji pri zapustnikovih otrocih in zakoncu, manjša pa se, ko govorimo o starših in drugih sorodniki zapustnika. Dedi in babice so do določene višine nujnega deleža pri dedovanju upravičeni le, če so trajno nezmožni za delo in jih je zapustnik za časa življenja preživljal.

nujni delež

Kakšna je višina nujnega deleža pri dedovanju?

Višina nujnega deleža znaša 1/2 zakonskega deleža za:

  • otroka oz. posvojenca,
  • vnuka, zakonca oz. izvenzakonskega partnerja.

Višina nujnega deleža znaša 1/3 zakonskega deleža za:

  • starše, dede in babice, brate in sestre.

kupoprodajna pogodba za nepremičnino

Deleži določeni v oporoki se lahko z namenom izplačila nujnega deleža tudi zmanjšajo

V primeru, ko nujni dedič ali nujni dediči zahtevajo izplačilo nujnega deleža, zapustnikova zapuščina pa ni dovolj velika za njihovo izplačilo, lahko nujni dediči zahtevajo zmanjšanje deležev v oporoki z namenom plačila nujnega deleža.

Nujnega dediča lahko zapustnik tudi razdedini

Nujni dedič pa ni le zavarovan z institutom nujnega deleža, pač pa ga lahko Zakon o dedovanju tudi kaznuje, saj opredeljuje tudi institut razdedinjenja nujnega dediča. Zapustnik lahko nujnega dediča razdedini v primeru, da se je ta s storitvijo zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil nad zapustnikom ali je naklepoma storil kaznivo dejanje zoper zapustnika, njegovega zakonca oz. izvenzakonskega partnerja in njegove otroke ali pa se je vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.

V odvetniški pisarni Žagar vam pomagamo z nasveti v primeru zapuščinskega postopka in vam svetujemo tudi v primeru drugih postopkov iz dednega in družinskega prava.  Kontaktirajte nas po telefonu in se z nami dogovorite za termin srečanja na katerem se bomo pogovorili o nastali situaciji in jo skušali tudi pozitivno rešiti.

 

Morda ti bo všeč tudi...