Odkup lesa

Zakaj se velja odločiti za odkup lesa in kaj nam to prinaša?

Ljudi, ki se ukvarjajo z obdelovanjem in vzgojo gozda, velikokrat zanima tudi odkup lesa, saj lahko s tem zaslužijo kar nekaj denarja. Posekan les lahko načeloma prodamo direktno žagi ali drugemu končnemu kupcu, ki ga odkup lesa zanima. Slabo pri tem je to, da se takšen kupec zanima zgolj za določene vrste lesa. To ne predstavlja problema, če je naš gozd velik, saj lahko tako les prodajamo različnim kupcem, ki jim lahko zaradi velike površine gozda zagotovimo zadostno količino posamezne vrste lesa, pa tudi kakovosti. V primeru, da imate manjše količine lesa, pa se je vsekakor veliko pametneje obrniti na odkupovalce lesa, ki les odkupujejo od več manjših ponudnikov ter ga nato prodajajo drugim kupcem. Omenjeni odkupovalci so pravzaprav posredniki med ponudnikom lesa in končnim kupcem. Ker odkupujejo les od različnih prodajalcev, lahko zberejo zadostne količine lesa vseh vrst in kakovosti, da lahko z njimi stalno zalagajo kupce.

les za odkup

Na kaj moramo biti pri prodaji lesa pozorni?

Posredniki želijo pri odkupu lesa doseči čim nižjo ceno, pri prodaji pa seveda čim višjo, saj je tako njihov zaslužek največji. V primeru, da imamo na prodaj večje količine lesa, se lahko tudi s posredniki izpogajamo za nam ugodnejšo ceno. Vedeti pa moramo tudi, da so odkupovalci zelo dobro izurjeni pri prepoznavanju kakovosti lesa. Zato lahko neukemu in neizkušenemu prodajalcu ponudijo nižjo ceno, kot bi lesu dejansko pripadala.

Z odkupom lesa pridemo tudi do merjenja volumna hlodov, ki se navadno razlikujejo od odkupovalca do odkupovalca. Običajno se od izmerjenega premera odšteje debelina skorje, ki se razlikuje po drevesnih vrstah. Odkupovalci običajno delujejo na določenem območju, ki ga pokrivajo. Zaradi stroškov prevoza ne odkupujejo lesa na drugem koncu države. Izjemo naredijo le, če gre za res velike količine.

Odkupovalci lesa so ponavadi:

  • samostojni podjetniki,
  • majhna podjetja,
  • velika gozdarska podjetja in
  • kmetijske zadruge.

Les, ki je predmet odkupa odkupovalci lesa plačajo v različnih rokih, ki jih je treba skrbno določiti v pogodbi. Krajši, kot je rok, nižja je navadno odkupna cena. Nekateri izmed odkupovalcev bodo odkupljen les plačali takoj, drugi pa šele v 30 ali v 60 dneh – odvisno od dogovora, ki ga sprejmemo.

Pred odkupom lesa pa je potrebno opraviti tudi določena dela v gozdu. Če jih opravljamo sami, je njihova cena nekoliko nižja, kot če za njih najamemo izvajalce. V glavnem dela obsegajo sečnjo in spravilo lesa. Cene sečnje in spravila lesa so običajno podane na kubični meter in se razlikujejo od uporabljenih strojev ter seveda od izvajalca do izvajalca. Spreminjajo se v skladu s ponudbo in povpraševanjem ter v skladu z rastjo cen goriva.

Pomen lesne biomase v Sloveniji in v tujini

Poleg ”standardnega” odkupa lesa pa se tako v Sloveniji kot tudi v tujini razvija odkup lesne biomase. Lesna biomasa predstavlja odlično surovino za izdelavo sekancev in pelet, ki jih dan danes uporabljamo kot gorivo. Gorivo, narejeno iz lesne biomase, je veliko bolj naravi prijazno, kot so to fosilna goriva, saj pri kurjenju lesa izgoreva veliko manj škodljivih snovi. Les izgoreva brez ostankov žvepla in je za razliko od fosilnih goriv pri gorenju nastajajoči CO2 del naravnega ogljikovega krogotoka. Tako se pri izgorevanju biomase v ozračje sprosti samo tolikšna količina CO2, kot ga nastaja pri trohnenju lesnega odpada v gozdu.

Center za predelavo biomase

 

Kaj moramo vedeti pred nakupom sekancev oz. peletov?

Kot smo že omenili lahko iz lesne biomase izdelamo sekance ali pelete. Sekanci so kosi odpadlih in posekanih vej, ki bi sicer dolgo časa gnile na tleh, ko bi enkrat zgnile pa od njih več ne bi imeli ničesar. Prav zato se veliko ponudnikov odloči za predelavo odpadlih vej v sekance in jih nato prodaja za kurjavo.  Pri nakupu sekancev moramo biti pozorni na energijsko vrednost in vlažnost sekancev. Energijska vrednost sekancev se običajno giblje med 3,5 in 4,5 kWh/kg pri 20 do 25 % vlažnosti. Priporočljivo je, da imajo sekanci med 10 in 30 % vlage. Več kot je vlage, več energije se porabi za izparevanje vode, posledično pa je učinek ogrevanja manjši.

Zelo iskano gorivo pa so tudi peleti. Tudi te pridobivamo iz lesne biomase, vendar na drugačen način, kot sekance. Pelete pridobivamo s pomočjo stiskanja lesnega drobirja v pelete. Poudariti moramo, da se lastnosti posameznih vrst lesa med stiskanjem tako porazgubijo, da vrsta lesa več ne vpliva na kakovost pelet, kljub temu pa moramo biti pri nakupu pozorni na to, da v peletih ni lubja in nenaravnih primesi, ki bi zmanjševale učinkovitost peletov. Ogrevanje s peleti se lahko pohvali z izjemno visokim izkoristkom, ki ga lahko med drugim dokažemo že s tem, da po gorenju pelet, za njimi ostaja izjemno malo pepela.

Tako peči za pelete kot peči za sekance so dan danes tehnološko dodelane in tako vsebujejo tudi zalogovnik, ki omogoča stalno oskrbo peči z izbranim gorivom, nam pa tako ni potrebno polniti peči vsakih nekaj ur. Večji zalogovniki lahko pripravijo zalogo goriva tudi za en teden, medtem ko manjši zalogovniki zagotavljajo zalogo pelet oz. sekancev za dan ali dva. Ogrevanje na sekance in pelete bo veliko bolj ekonomično, saj je lesna biomasa veliko lažje dostopna, kot so nam dostopna fosilna goriva, nenazadnje pa bo ogrevanje s peleti in sekanci tudi naravi veliko prijaznejše.

Morda ti bo všeč tudi...