Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Pogodba o dosmrtnem preživljanju skupaj s pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja, sporazumom o odpovedi neuvedenemu dedovanju, darilno pogodbo za primer smrti ter pogodbo o preužitku, spada med dednopravne pogodbe. Pogodba o dosmrtnem preživljanju je dvostranski pravni posel, saj voljo izjavita obe stranki.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju in nujni deležObveznosti iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju

S sklenitvijo pogodbe o dosmrtnem preživljanju se preživljavec zaveže k obveznosti dosmrtnega preživljanja pogodbenika ali tretje osebe – preživljanca, preživljanec pa izjavi, da z njegovo smrtjo preidejo na preživljavca določene njegove premoženjske pravice.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju je podrobneje opredeljena v obligacijskem zakoniku

Vzorec pogodbe o dosmrtnem preživljanju opredeljuje 557. člen OZ. Za razliko od darilne ali izročilne pogodbe, pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju nastane dvostransko obligacijsko razmerje, saj sta obe stranki hkrati dolžnik in hkrati upnik. Za sklenitev pogodbe o dosmrtnem preživljanju stranki pogodbe ne rabita biti v sorodstvenem razmerju. Prav tako za sklenitev pogodbe o dosmrtnem preživljanju ni nujno, da se dediči prvega, drugega ali tretjega dednega reda s pogodbo o dosmrtnem preživljanju strinjajo.

Pogodba o dosmrtnem preživljanjuNičnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju

Po smrti preživljanca so dediči upravičeni do nujnega deleža, ki jim pripada že po zakonu. Dediči pa lahko v zapuščinskem postopku pogodbo o dosmrtnem preživljanju tudi izpodbijajo. Iz starejše sodne prakse je razvidno, da je pogodba o dosmrtnem preživljanju, ki je sklenjena z zelo bolnim človekom, ki ga gotovo čaka smrt, nična. Na ničnost pazi sodišče po uradni dolžnosti, posledice ničnosti pogodbe o preživljanju pa so, da morajo vse stranke vrniti kar so na podlagi takšne pogodbe prejele.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju in darilna pogodba

Pozorni moramo biti tudi na situacijo, kjer pride do neuravnoteženosti dajatev strank iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju. V kolikor dajatve niso uravnotežene pogodba o dosmrtnem preživljanju pridobi elemente darilne pogodbe, kar je zelo pomembno za nadaljnji zapuščinski postopek. Nujni dediči lahko namreč zahtevajo nujni delež in posledično tudi vračanje daril. Vendar to nujni dediči lahko zahtevajo le za tisto premoženje, ki je bilo preneseno na podlagi darilne pogodbe.
Dodati je potrebno, da je vsak primer unikaten, situacije ob pogodbah o dosmrtnem preživljanju pa se od primera do primera razlikujejo, zato je potrebno vsak primer presojati posamično in po vseh pravilih pravnega reda Republike Slovenije.
V odvetniški pisarni Žagar vam nudimo pomoč pri sestavi in pri sklepanju pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Na naši spletni strani lahko zasledite tudi vzorec omenjene pogodbe, ki vam bo lahko pomagal pri njeni sestavi.

Morda ti bo všeč tudi...