Kako postati uspešen in drzen vodja pri vodenju podjetja in zaposlenih?

Vodja se v današnjem visoko konkurenčnem in hitro spreminjajočem se poslovnem okolju sooča s številnimi izzivi in vsakodnevnimi preprekami, ki pa ne izhajajo le iz strokovnega dela, temveč tudi iz težav pri komunikaciji z delavci in poslovnimi partnerji ter na področju medosebnih odnosov na delovnem mestu. Uspešen vodja razvija in nadgrajuje svoje kompetence in mehke veščine, zato da bi učinkoviteje razreševal težke pogovore, prevzemal tveganja, gradil zaupanje med zaposlenimi, se učil iz svojih napak in zato hitreje okreval po padcih in neuspehih ter krepil sočutno in neposredno komunikacijo tudi pri podajanju in sprejemanju povratnih informacij. Za vse to pa je potreben pogum, prevzemanje odgovornosti ter razvita čustvena inteligenca vodje. Čustvena inteligenca pri delu z ljudmi vodi h krepitvi zavzetosti in usmerjenosti k skupnim ciljem ter k prizadevanju in implementaciji odličnosti pri poslovanju, empatiji in zaupanju med zaposlenimi. OK Consulting, družba za izobraževanje in transformacijski management, organizira in vodi delavnico Dare to Lead, ki je osnovana na mednarodnem licenčnem programu. Izobraževanje je namenjeno vodjem, ki želijo stopiti na pot pogumnega vodenja, ki je osredotočeno na razvijanje potencialov procesov in ljudi.

šola vodenja

Drzen, pogumen in uspešen vodja

 

Vodja na izobraževanju Dare to Lead spozna in osvoji kompetence, ki so potrebne za pogumno vodenje. Pogum v vodenju sloni na štirih stebrih oziroma na veščinah, ki se jih je mogoče naučiti, saj pogum in čustvena inteligenca pri delu z ljudmi nista prirojeni lastnosti, temveč se razvijata skozi čas, izkušnje in učenje. Čustvena inteligenca vodje je pomembna pri soočanju z ranljivostjo oziroma čustveno izpostavljenostjo ter olajšuje upravljanje s tveganji in negotovostjo. Hkrati poglobljeno razumevanje sebe in drugih pripomore tudi k lažjemu preseganju padcev in hitrejši rasti po neuspehih in ovirah. Za vodjo je tudi pomembno, da je sposoben identificirati in učinkovito udejanjati vrednote in prepričanja. Pri tem je ključnega pomena integriteta vodje, saj le tako lahko zaposleni ponotranjijo in sledijo vrednotam, prepričanjem in načelom. Uspešen vodja je prav tako usmerjen k poglabljanju profesionalnih odnosov in spodbujanju pozitivno naravnanega delovnega okolja, saj na ta način tudi gradi zaupanje in povečuje zavzetost zaposlenih.

Integriteta vodje in pogum v vodenju

 

Zaposleni sledijo vodji, ki jih navdihuje in ki jih vodi v skladu s svojim delovanjem, ki sloni na etičnih in moralnih načelih, tako v poslovnem okolju kot v zasebnem življenju. Integriteta vodje je kot nekakšen temelj, na katerem manager gradi odnose in zaupanje na delovnem mestu. Vodja, ki izkazuje celovitost ponotranjenih in udejanjanih vrednot, pritegne k sebi druge, ker je vreden zaupanja, zanesljiv in iskren. Na izobraževanju Dare to Lead se vodstveni kader nauči veščin, ki posameznikom pomagajo pri povečevanju moči vpliva na zaposlene in poslovne partnerje ter pri navdihovanju in spodbujanju globoke zavzetosti in motivacije za doseganje skupnih poslovnih ciljev. V tem delu je čustvena inteligenca pri delu z ljudmi pomembna zato, da se vodja lahko samozavestno izpostavi in izrazi svoje ideje in predloge za izboljšave, učinkovito upravlja s svojo ranljivostjo ter hkrati krepi odpornost na negotovost, ovire, neuspehe in razočaranja.

Šola vodenja tima

Čustvena inteligenca vodje in vodenje težkih pogovorov

 

Vodja se v organizaciji večkrat sooča z neprijetnimi ter težkimi pogovori in situacijami, ki zahtevajo uporabo komunikacijskih veščin za učinkovito vodenje, usmerjanje in upravljanje konfliktov in nesoglasij. Težki pogovori so pravzaprav neizogibni del v poslovnem okolju, najsi gre za sporočanje slabih novic, podajanje kritike, obravnavanje reklamacij, razreševanje konfliktov znotraj tima in drugo. Razvita čustvena inteligenca pri delu z ljudmi pa pomembno vpliva na sočutno komunikacijo, pri kateri manager skuša razumeti tudi drugo stran oziroma sogovornika ter se pri tem vživeti v njegova čustva in pogledati na nastal problem tudi iz druge perspektive. Tako čustveno inteligenten vodja izboljšuje svojo toleranco za tveganja, negotovost in ranljivost ter posledično povečuje sposobnost jasnega, odločnega in sočutnega komuniciranja. Uspešen vodja zato učinkovito upravlja in razrešuje konflikte, težke situacije in težke pogovore. Pri vodenju težkih pogovorov pa je pomembno tudi to, da se vodja nauči kompetenc in veščin, ki mu bodo pomagale vzpostaviti zaupanje v komunikaciji ter odprtost za sprejemanje povratnih informacij.

Vodja v izobraževalnem programu Dare to Lead

 

Mednarodno uveljavljen program Dare to Lead, ki se izvaja v prostorih družbe OK Consulting v Ljubljani pod vodstvom psihologinje in certificirane Dare to Lead izvajalke izobraževanja, je namenjen vsem, ki bi se želeli naučiti in osvojiti veščine in kompetence za sodobno drzno vodenje, ki temelji na pogumu in samozaupanju v sposobnosti in potenciale. Vodja z udeležbo na intenzivni 16-urni delavnici v manjši skupini pridobi veščine, ki mu bodo pomagale pri samozavestnem in odločnem izražanju predlogov in idej, povečanju moči vpliva na zaposlene, ohranjanju integritete z udejanjanjem načel in vrednot ter pri soočanju z ovirami, neuspehi in padci. Ker je čustvena inteligenca pri delu z ljudmi ključnega pomena, se vodja nauči tudi upravljanja s svojo čustveno izpostavljenostjo in negotovostjo, poglabljanja sočutja v odnosu do sebe in drugih ter grajenja zaupanja. Udeleženec programa pridobi tudi kompetence za uspešno vodenje težkih pogovorov in težavnih sogovornikov. Ob zaključku izobraževanja pa podjetje OK Consulting udeležencem podeli certifikat Dare to Lead™ Trained ter še pol leta po zaključku delavnice pošilja spletne opomnike za  osveževanje pridobljenega znanja.

Morda ti bo všeč tudi...