Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti

Pravilnik o varnosti pri delu

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti razvršča objekte glede na požarno varnost, določa objekte, za katere je obvezna izdelava zasnove ali študije požarne varnosti in pogoje, ki jih mora sprejeti odgovoren projektant. Aktivna požarna zaščita ali APZ je vgrajeni sistem, za katerega lastnik objekta potrebuje potrdilo o brezhibnem delovanju sistema za novo vgrajene sisteme APZ, spremenjene sisteme in razširjene sisteme APZ. V pravilniku zasnove in študije požarne varnosti je določeno, da mora odgovorni projektant objekta določiti ukrepe, ki so potrebni za izpolnitev zahteve varnosti pred požarom, navesti pa mora tudi pojasnila in utemeljitve, s katerimi dokazuje njihovo skladnost s predpisi o gradnji objektov. V podjetju Bureau Veritas lahko pridobite vse potrebne informacije o pravilniku o zasnovi in študiji požarne varnosti, prav tako pa smo tudi poznavalci pravilnika o varnosti in zdravju pri delu. Temeljna načela varnosti in zdravja pri delu so nekaj, o čemer mora biti poučen vsak delodajalec, ki mora poskrbeti tudi za poučenost vseh zaposlenih, tudi tistih, ki so zaposleni samo za nedoločen čas.

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu – prednosti upoštevanja pravilnika

Požarna varnostPravilnik o varnosti in zdravju pri delu ima pozitiven vpliv na vse zaposlene, saj zmanjšuje obolevnost delavcev in posledično zmanjšuje potrebo po bolniškem staležu, prav tako pa poskrbi za boljše vzdušje v podjetju. Če pravilnika o varnosti in zdravju pri delu ne upoštevamo, smo lahko zaradi nespoštovanja zakona v podjetju tudi kaznovani. V podjetju Bureau Veritas vam nudimo vrsto kakovostnih storitev, ki jih izvajamo v skladu s pravilnikom o varnosti in zdravju pri delu, prilagodimo pa jih specifičnim potrebam vašega podjetja. Če vas zanima izobraževanje s področja varnosti pri delu v Ljubljani, obiščite Bureau Veritas.

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti – kaj je zasnova in kaj študija?

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti vključuje več členov, nanaša pa se predvsem na izdelavo zasnove in študije požarne varnosti. Zasnova požarne varnosti se izdela za požarno manj zahtevne objekte, študija pa se izdela v primeru požarno zahtevnejših objektov, kar velja pri gradnji, dozidavi, nadzidavi ali rekonstrukciji objekta. Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti je področje, s katerim se ukvarjamo tudi v podjetju Bureau Veritas. Če vas torej zanima izjava o varnosti in zdravju pri delu ter pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, se lahko obrnete na naše strokovnjake.

Morda ti bo všeč tudi...