Kako poteka prodaja terjatev in kdo je v njej udeležen?

Prodaja oz. odkup terjatve je ena izmed možnih načinov prenosa terjatve iz enega imetnika na drugega. Gre za derivativno pridobitev terjatve, saj terjatev ne nastane na novo, pač pa se zgolj prenese iz ene osebe na drugo. Pri prodaji terjatve se terjatev proda po nominalni vrednosti terjatve pred njeno dospelostjo po diskontni vrednosti. Tukaj moramo ločiti tudi ali gre za prodajo terjatve z odbitkom bresti ali brez odbitka obresti. Če se denarna obveznost pred zapadlostjo obrestuje, mora dolžnik pogodbene obresti za celotno obdobje do zapadlosti. Če pa se denarna obveznost pred zapadlostjo ne obrestuje pa mora dolžnik vedno plačati celotno glavnico in je ni upravičen zmanjšati za obresti do zapadlosti.

Kakšna je provizija ob odkupu terjatve?

Danes se žal dogaja, da imajo podjetja po vsem svetu med svojimi strankami tudi nekaj neplačnikov. Zato se vodilni kader v podjetju sprašuje, kako se z neplačniki spopasti in uspešno izterjati svoje terjatve. Odgovor na to vprašanje je relativno preprost, skriva pa se v prodaji terjatve. Podjetje lahko terjatev, ki jo ima do svojega plačnika namreč proda podjetju, ki je usposobljeno za izterjavo terjatve na svoj račun pa dobi izplačan dogovorjen znesek. Ker pa je ob odkupu slabe terjatve zaračunana tudi provizija se navadno primarni upnik poplača v približno 80%, kar je seveda veliko bolje od tega, da terjatve sploh ne dobi poplačane. Danes obstaja tudi možnost prodaje terjatve z odbitkom obresti. Ker s prodajo terjatve podjetje spet pridobi denarna sredstva na svoj račun, je delovanje podjetja tako zagotovljeno, hkrati pa se z odkupom terjatve upnik lahko preneha ukvarjati z dolžnikom in z izterjavo svoje terjatve ter se tako posveti tekočim obveznostim, ki jih nalaga poslovni vsakdan.

odkup terjatev provizija

Ob prodaji terjatve je potrebno skleniti tudi kupoprodajno pogodbo

Podjetja, ki se s prodajo oz. odkupom terjatve ukvarjajo, bodo s posameznikom, ki terjatev prodaja sklenila pogodba o prodaji terjatev. Prodaja terjatev je mogoča tako pri zapadli kot tudi pri nezapadli terjatvi. Postopek prodaje terjatve je dokaj preprost. Stranka, ki terjatev prodaja mora ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe zgolj priložiti fotokopijo računa oz. dokumentacijo, iz katere je razviden obstoj terjatev, ki se prodaja. Na podlagi posredovane dokumentacije bo podjetje, s katerim stranka sklene pogodbo o prodaji terjatev, pripravilo odkupno dokumentacijo, ki jo bo prodajalec terjatve pred dejanskim odkupom terjatve morali še podpisati. Postopek je učinkovit, znesek odkupljenega računa lahko tudi v celoti prejmete v zgolj nekaj dneh.

Kakšna je razlika med prodajo terjatve z ali brez regresne pravice?

Pri prodaji terjatve se moramo zavedati, da obstaja možnost prodaje terjatve z ali brez regresne pravice. Pri tem Regresna pravica pomeni, da se ima oseba, ki terjatev odkupi, pravico regresirati pri prodajalcu terjatev v kolikor ne prejme plačila na dogovorjeno valuto s strani dolžnika. V primeru odkupa terjatev brez regresne pravice pa celotno tveganje neplačila prevzame kupec terjatve.

Prodaja terjatev z odbitkom obresti je mogoča tudi v podjetju Converta d.o.o.

Tudi v podjetju Convera d.o.o. svojim strankam omogočamo odkup terjatve. Prodaja terjatev našemu podjetju bo imela na vas in vaše podjetje veliko pozitivnih vplivov:

  • takojšen priliv likvidnostnih sredstev, brez čakanja na dobro voljo stranke kdaj vam bo plačala;
  • izogib možnosti neuspešne izterjave, ki se s potekom časa še povečuje;
  • zaposleni v vašem podjetju se lahko v večji meri osredotočijo na njihovo primarno področje dela in dosegajo s tem boljše rezultate oz. se omogoča njihova večja razpoložljivost za reševanje novih dejanskih problemov, ki se pojavijo na področju poslovanja;
  • znižanje stroškov poslovanja.

Pri ocenjevanju vrednosti prodajane terjatve bomo v podjetju Converta d.o.o. preučili predvsem naslednje dejavnike, saj je od njih dejavnikov nominalna vrednost terjatve tudi dejansko odvisna:

  • čas od zapadlosti terjatve,
  • višino terjatve,
  • bonitetno oceno dolžnika,
  • razpoložljivost podatkov o terjatvi (stanje dokumentacije, finančni podatki, ipd.),
  • kako se je izvajala izterjava do trenutka prenosa.

Odkup zapadlih in neplačanih terjatev in dolgov v podjetju Converta d.o.o. temelji na odločitvi glede terjatve in njenega datuma zapadlosti ter vrednosti terjatve. Prav tako potrebujemo podatke o dolžniku (firma, naslov oziroma sedež, davčna številka) in o vsebini posla na podlagi katerega je razviden nastanek terjatev, nenazadnje pa pred nakupom terjatve potrebujemo tudi dokumentacijo, ki dokazuje obstoj terjatev. Seveda bodo vsi podatki, ki nam jih stranke posredujejo, varovani kot poslovna skrivnost.

Odkup terjatev knjiženje

V Converti omogočamo tudi mednarodno izterjavo terjatev

V podjetju Converta d.o.o. pa ponujamo tudi nekatere druge storitve, tako se lahko stranke odločijo tudi za možnost izterjatve zapadlih pa neplačanih terjatev. Omogočamo tako izterjavo terjatev v Sloveniji, ko tudi v tujini. Ker so delujemo z odvetniškimi pisarnami v drugih državah, smo pri izterjavi mednarodnih zapadlih pa neplačanih terjatev uspešni.

Vas zanima več o prodaji terjatev? Oglejte si našo spletno stran, kjer se lahko prepričate tudi o možnosti prodajte terjatve z odbitkom obresti. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo tako po telefonu, kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja o prodaji terjatev ter vam tako pomagali pri vašem poslovnem problemu.

Morda ti bo všeč tudi...