Razveza zakonske zveze

Razveza zakonske zveze je postopek, ki doleti veliko ljudi. Potek postopka razveze zakonske zveze je odvisen od tega ali razveza poteka na tožbo ali pa sta se partnerja o razvezi sporazumela. Že iz povedanega izhaja, da poznamo dva postopka razveze zakonske zveze:
• Razveza zakonske zveze na tožbo,
• Sporazumna razveza zakonske zveze

Razveza izvenzakonske skupnosti

 

Sporazumna razveza zakonske zveze

Sporazumna razveza zakonske zveze poteka tako, da se partnerja o vseh vprašanjih, ki razvezo zakonske zveze zadevajo, dogovorita sama. Tako se morata dogovoriti o delitvi premoženja ob razvezi zakonske zveze, pa tudi o vprašanjih, ki zadevajo morebitne otroke. Tako se velikokrat zatakne pri vprašanjih kot so: ”Kdo bo imel skrbništvo nad otrokom?”, ”Koliko bo znašala višina preživnine”? ter ”Kako bodo potekali stiki z otrokom?”. Seveda pa se morata partnerje dogovoriti tudi o dolžnosti preživljanja razvezanega zakonskega partnerja, v kolikor ta dolžnost obstaja.

Razveza zakonske zveze na tožbo

V primeru, ko se partnerja o razvezi zakonske zveze zaradi kakršnegakoli razloga ne moreta dogovoriti sledi razveza zakonske zveze na tožbo. Razveza zakonske zveze na tožbo se prične, ko eden izmed zakonskih partnerjev vloži tožbo pred prisojnim sodiščem, ki bo odločalo o nadaljnjih vprašanjih v postopku. V primeru otrok, se morata partnerja nujno zglasiti tudi na centru za socialno delo (CSD), kjer se pod strokovnim vodstvom, ki ves čas pazi na koristi otroka, dogovorita o skrbništvu, stikih drugega partnerja z otrokom ter o preživnini, ki jo bo eden od partnerjev moral plačevati.

Razveza zakonske zveze

Postopek delitve premoženja je pri razvezi izvenzakonske skupnosti enak kot pri razvezi zakonske zveze

Ne glede na to ali se postopek razveze zakonske zveze dogaja sporazumno ali na tožbo, pa zmeraj prihaja do delitve premoženja. Premoženje, ki sta ga partnerja pridobila tekom trajanja zakonske skupnosti se deli na polovico, posebno premoženje, ki ga je partner pridobil že pred začetkom zakonske skupnosti ali pa ga je pridobil z darili pa ostane nedotaknjeno.
Prav delitev premoženja je največkrat predmet spora med partnerjema, ki se ločujeta. V primeru razveze zakonske zveze na tožbo je najpametneje poiskati pomoč odvetnika, ki nas bo skozi ves, že tako stresen in naporen postopek vodil in nam pomagal ter poskrbel za pozitivno rešitev našega primera.

Morda ti bo všeč tudi...