Kaj vse zajema postopek razveze zakonske zveze?

Razveza zakonske zveze je postopek, v katerem bosta zakonca, ki sta se odločila prekiniti življenje v zakonski skupnosti, razdelila skupno premoženje in se dogovorila o drugih vprašanjih, kot so skrbništvo nad morebitnimi otroci, plačevanje preživnine, morebitni stiki z otroci ter o preživnini, v primeru, da je eden od zakoncev nesposoben za samostojno življenje.

Sporazumna razveza zakonske zveze

Razveza zakonske zveze se lahko zgodi sporazumno ali pa na tožbo enega od partnerjev. Pri sporazumni razvezi zakonske zveze se morata partnerja o morebitnih vprašanjih, ki razvezo zadevajo, dogovoriti že pred samo razvezo zakonske zveze. Strinjati se morata tako o sami razvezi zakonske zveze, kot tudi o razdelitvi premoženja, skrbništvom in stikih z otroci in drugimi vprašanji, ki razvezo zakonske zveze zadevajo.

Razveza zakonske zveze na tožbo

V primeru, ko se zakonca o enem ali več vidikih razveze zakonske zveze ne moreta sporazumeti, lahko eden od zakoncev sproži postopek za razvezo zakonske zveze pred pristojnim sodiščem. Razlog za razvezo zakonske zveze na tožbo je lahko le nevzdržnost, krivda pa se v postopku ne ugotavlja. V postopku razveze zakonske zveze na tožbo bo sodišče odločilo o delitvi premoženja, skrbništvu nad morebitnimi otroci ter o stikih, ki jih bo otrok imel z drugim staršem in seveda o preživnini, ki jo bo starš moral plačevati. V primeru razveze zakonske zveze na tožbo, kjer imata partnerja otroka, se v postopek vključi tudi CSD, ki se partnerjema pomaga sporazumeti in ves čas skrbi za največjo korist otroka v celotnem postopku.

Razveza zakona postopek s tožbo

Delitev premoženja v postopku razveze zakonske zveze

V obeh primerih – sporazumni in nesporazumni razvezi zakonske zveze – pa prihaja do delitve premoženja, ki sta ga zakonca skupaj ustvarila. Deli se vse premoženje, ki sta ga zakonca ustvarila skupaj, v kar se vštevajo tudi darila, ki sta jih zakonca prejela v času zakona, razen v primeru, ko je bilo darilo z darilno pogodbo uradno dano le enemu izmed zakoncev. Posebno premoženje, ki sta ga zakonca pridobila že pred sklenitvijo zakona se v delitveno maso premoženja ne všteva.

V primeru, da ste se znašli v postopku razveze zakonske zveze na tožbo, je priporočljiv najem dobrega družinskega odvetnika, ki vam bo lahko pomagal pri zaščiti vašega premoženja in vam pomagal do pravične razdelitve stikov v primeru skupnih otrok. V odvetniški pisarni Žagar vam nudimo kakovostno in trdno zastopstvo v primeru razveze zakonske zveze. Pokličete nas lahko po telefonu ali pa se za termin dogovorite po e-pošti.

Razveza zakonske zveze postopek

Morda ti bo všeč tudi...