Kakšne spremembe v gradbeno zakonodajo vnaša Gradbeni zakon?

Gradbena zakonodaja je bila v Republiki Sloveniji v zadnjem času podvržena velikim spremembam, saj je na tem področju pričel veljati novi Gradbeni zakon (GZ), ki je nadomestil Zakon o graditvi objektov in v gradbeno zakonodajo Republike Slovenije vnaša veliko pomembnih sprememb:

  • Soglasja se v novi gradbeni zakonodaji preimenujejo v mnenja in predstavljajo podlago za presojo pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja.
  • Zakon uvaja nov pravni institut zavezujoče opcijske predodločbe, ki predstavlja modificirano obliko nekdanjega lokacijskega dovoljenja. Gre za to, da je obseg objektov razširjen tudi na druge gradbene posege, ki niso niti stavbe niti gradbeni inženirski objekti.
  • Zakon uvaja tudi novo obvezno fazo prijave gradnje s katero omogoča preventivno delovanje pristojnih inšpekcij v času gradnje in po načelu delitve inšpekcijskih nalog spreminja pristojnosti inšpekcijskih služb.
  • Z uvedbo nove gradbene zakonodaje se delno spreminja in dopolnjuje postopek izdaje gradbenega dovoljenja, postopek izdaje uporabnega dovoljenja pa se, upoštevajoč načelo krepitve odgovornosti udeležencev pri graditvi, bistveno poenostavlja.
  • Možnost začetka gradnje na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja ni več predvidena, prav tako ni več mogoče graditi zgolj na podlagi delne projektne dokumentacije za izvedbo.
  • Po novem zakonu je uporabno dovoljenje predpisano za vse objekte, kjer je predpisana tudi pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar uporabnega dovoljenja posameznik ne potrebuje v primeru graditve nezahtevnega objekta.
  • Uvajajo se dopustna manjša odstopanja med gradnjo, če so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji, poleg tega zakon v prehodnih določbah uvaja več možnosti legalizacije objektov, med drugim tudi legalizacijo objektov daljšega obstoja, zgrajenih pred 1. januarjem 1998.
  • Gradbeni Zakon poleg naštetega kot redno pravno sredstvo opredeljuje pritožbo, kot izredno pravno sredstvo pa obnovo postopka.

javno naročilo gradenj

Kaj vse sestavlja gradbeno zakonodajo Republike Slovenije?

Gradbeno zakonodajo Republike Slovenije, kljub uvedbi novega Gradbenega zakona (GZ) sestavlja kopica predpisov in zakonov, ki so glede na novi Gradbeni zakon (GZ) specialnejši in je tako potrebno upoštevati načeli legi specialis derogat legi generali (specifičnejši zakon razveljavlja splošnejšega). Prav zaradi množice predpisov na omenjenem področju velikokrat prihaja do zmešnjave, saj ne vemo kateri predpis upoštevati. Poleg kopice predpisov pa je področje gradbene zakonodaje prepleteno z obširno sodno prakso, ki si v mnogoterih pogledih medsebojno tudi nasprotuje in tako povzroča še dodatne dvome o tem, kako je pravne akte s področja gradbene zakonodaje potrebno uporabiti.

Kljub temu, da Novi gradbeni zakon (GZ) gradbeno zakonodajo nekoliko ureja, pa v našem pravnem prostoru drastično primanjkuje celostnih in konkretnih prikazov sistemske ureditve gradbenega prava, ki bi bili predstavljeni v poljudnem in razumljivem jeziku, ki bi ga lahko razumeli tudi laiki oz. nepoznavalci samega prava, ki pa so kljub vsemu z gradbeno zakonodajo nenehno v stiku.

Področje gradbene zakonodaje pojasnjuje Veliko gradbenopravni priročnik

Veliki gradbenopravni priročnik je namenjen vsem pravnim in fizičnim osebam, ki kakorkoli sodelujejo v postopkih graditve objektov. Že sama gradnja objekta je izjemno zahteven proces, poln tveganj, ki lahko projekt hitro tudi uničijo. V Velikem gradbenopravnem priročniku so praktično in podrobno opisani vsi pravni instituti, ki jih morajo udeleženci pri graditvi objektov poznati. Napisan je v razumljivem jeziku, ki gradbeno pravo približa uporabnikom, saj je bil glavni namen avtoric, da institute gradbenega prava razumejo tisti, ki so jim namenjeni. Priročnik predstavlja kombinacijo pravil iz predpisov, razlage, ki jo je tem pravilom dala sodna praksa, ter uporabnih primerov, kaj posamezni institut pomeni za posameznega udeleženca. Čeprav je delo poimenovano priročnik, ga odlikuje visoka strokovnost, saj so v njem pojasnjene številne dileme iz prakse.

V Velikem gradbenopravnem priročniku lahko najdete obdelane vse faze graditve objektov – od sklenitve posamezne pogodbe preko projektiranja, faze izvedbe, primopredaje, reklamacij za napake ter jamčevalnih in garancijskih rokov do zaključka pravnega razmerja med investitorjem in drugimi udeleženci pri graditvi. Priročnik vključuje tudi definicije, ki pojasnjujejo pomen posameznih institutov in faz gradbenega prava, pravne predpise, kjer so te urejene, ter sodno prakso, ki te predpise napolnjuje. Zaradi prepletenosti teorije in prakse avtorice podajajo konkretne odgovore na vprašanja, ki se pogosto zdijo trd pravni oreh. Vse to bo vodilo v večje in bolj globoko poznavanje gradbene zakonodaje, posamezniki, ki so z njo v stiku, pa se bodo na tem področju lažje znašli.

V naši spletni knjigarni je pestra tudi ponudba drugih pravnih knjig

Veliki gradbenopravni priročnik je na voljo tudi na knjižnih policah Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o., kjer lahko priročnik naročite tudi preko spleta. V naši spletni knjigarni vam je na voljo tudi pestra ponudba drugih pravnih knjig, ki jih lahko enostavno in hitro naročite. Danes so poleg Velikega gradbenopravnega priročnika popularne tudi druge pravne knjige. Ena takšnih je pravna knjiga Mednarodno zasebno pravo, ki odlično povzema vse pravne akte, veljavne v Evropski uniji, ki vplivajo tudi na procese v slovenskem pravu. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali z dodatnimi informacijami.

Morda ti bo všeč tudi...