Standardi kakovosti

Standardi kakovosti, kot je ISO standard 9001, in ISO 14001 sistemi ravnanja z okoljem so zelo pomembni, saj na ta način na svetu standardiziramo postopke vodenja. Razlike med ljudmi že znotraj ene regije so opazne. Še večje so razlike med ljudmi posameznih držav in med ljudmi posameznih kultur ali morda religij. Ker smo različni, lahko enak pojem na različnih koncih sveta ljudje povsem drugače razumemo. In prav zato so pomembni mednarodni standardi, kot so denimo standardi ISO. Če vzamemo za primer pojem kvalitete: Da bi kvaliteto po celem svetu razumeli enako, so potrebni nekakšni standardi kakovosti. Standardi kakovosti, ki so univerzalni, namreč omogočijo, da ima nekdo v Nemčiji enak pogled na kvaliteto, kot ga ima nekdo na Kitajskem. Če pa bi imeli Nemci svoj standard kakovosti, Kitajci pa svojega, potem bi imeli nemara Nemci nezaupanje do kitajskih proizvodov in Kitajci do nemških, saj bi eni in drugi le težko preverili kvaliteto proizvodov, storitev ali procesov drug drugega. Standardi ISO, kot je denimo tudi ISO 14001 standard, so tako nekakšen skupni jezik na področju standardov kakovosti in drugih standardov, ki ga potrošniki in podjetja po celem svetu razumejo.

Standardi kakovosti
Čedalje bolj pomembni ISO 14001 sistemi ravnanja z okoljem

Odnos do okolja je v današnjem svetu vse bolj pomemben in vse več je posameznikov, skupin in podjetij, katerim je pomembno, da podjetja, s katerimi poslujejo oziroma od katerih kupujejo, minimalizirajo učinke svojega poslovanja na okolje. In prav za to skrbi ISO 14001 standard. ISO 14001 sistemi ravnanja z okoljem zagotavlja skladnost poslovanja z okoljskimi predpisi. Podobno, kot je pri standardu kakovosti, ISO 14001 sistemi ravnanja z okoljem sporoča vsem posameznikom in podjetjem vsepovsod po svetu, kakšen odnos oziroma način poslovanja ima njihov poslovni partner/dobavitelj, ki posluje v skladu s tem standardom, v odnosu do okolja.

ISO 14001 standard
Standardi kakovosti koristijo tudi vašemu podjetju

Standardi, kot je ISO 14001 sistemi ravnanja z okoljem, so koristni tudi za vaše podjetje oziroma organizacijo, saj vam omogočajo nadzor nad stroški s pomočjo ohranjanja vloženih materialov in energije, zmanjšanje tveganj, ki izhajajo iz odškodninskih zahtevkov, nenehno izboljševanje okoljske učinkovitosti in združljivost z drugimi standardi.

Morda ti bo všeč tudi...