Urejanje okolice

Razlogi, zakaj se ljudje odločajo za prenovo hiše je mnogo, med njimi pa prevladujejo trije. Prvi je ekonomski, saj je prenova starejšega objekta v večini primerov cenovno ugodnejša od novogradnje. Drugi razlog za prenovo je estetski, na primer pri prenovah hiš, pri katerih bi želeli drugačen videz, vendar zaradi različnih razlogov ne bi globlje posegali v strukturo hiše, pri tretjem razlogu pa gre za splošno osvežitev in redefinicijo bivalnega prostora. Navade, potrebe in število prebivalcev se sčasoma spreminjajo in prostor, ki je bil zasnovan za drugačne razmere, postopoma izgublja svojo funkcionalnost. Pravzaprav je prav večja funkcionalnost skupni imenovalec vseh prenov: z večjim posegom v hišo bi si radi ustvarili bolj kakovostne bivalne razmere.

Prenove obsegajo različno intenzivne posege v hišo, ki so odvisni od finančnih in časovnih omejitev, kot tudi potreb oziroma želja investitorja. Največkrat gre za spremembo tlorisa, odpiranje bivalnih prostorov navzven in za novo urejen vrt z okolico.

Spremembe notranjega tlorisa za večjo funkcionalnost bivalnega prostora

Sprememba v razporeditvi prostorov spada med večje posege v prenovi hiše. Takšno korenito redefiniranje notranjosti ima tudi največji učinek v doživljanju in funkcionalnosti hiše. Največkrat gre za združevanje več manjših prostorov v večje in bolj odprte bivalne prostore, saj je bilo v preteklosti običajno graditi hiše z manjšimi, med seboj ločenimi prostori, medtem ko gre zdaj trend v smeri združevanja nekoč ločene kuhinje, jedilnice in dnevne sobe. Redkeje se preuredijo prostori z razbijanjem večjega prostora v manjše, na primer z dodajanjem posebne sobe za utiliti ali razdeljevanje večje otroške sobe na dve manjši. Pri spreminjanju notranjosti tlorisa hiše, sploh ko se podirajo notranje stene in se spreminja obremenitev nosilnih elementov, je potrebno v proces vključiti še izračun statike, da prenova ne bi ogrozila varnosti objekta.

Odpiranje prostorov v zunanjost in vgradnja novega stavbnega pohištva

Podoben učinek odpiranja, kot ga dobimo z združevanjem manjših prostorov v večjo celoto, dosežemo, če povečamo steklene površine v hiši in jo naredimo svetlejšo. Prostori, ki imajo več dnevne svetlobe, so optično videti večji od temnejših prostorov z majhnimi okni. V preteklosti so bila okna manjša zato, da se je pri ogrevanju izgubljalo manj energije. Tehnologija izdelave oken pa je medtem tako napredovala, da dandanes ta pomislek skorajda odpade, ko se odločamo za večje steklene površine. Velika okna, predvsem pa vgradnja steklenih vrat v pritličnih prostorih še bolj poveže notranjost z zunanjostjo. Steklena vrata omogočajo neoviran prehod iz notranjega bivalnega prostora na teraso ali bivalni vrt ter s tem znatno pripomorejo k večji uporabnosti zunanjosti. Še več, če je zunanja terasa v isti višini kot notranji bivalni prostor, se ta optično nadaljuje na prosto in skupaj s teraso tvori veliko večjo celoto, ki daje občutek prostranosti tudi v notranjosti hiše.

Bolje zasnovana okolica hiše vpliva na čas, ki ga preživimo zunaj

Zasnova vrta in okolice hiše je velikokrat puščena za čisto zadnje opravilo pri gradnji nove hiše, pa tudi pri prenovah. Finančna sredstva se najprej izčrpajo za ostale investicije pri hiši, na vrt pa se ljudje ponavadi osredotočijo šele pozneje. Pri urejanju vrta se največkrat namenja preveč pozornosti estetski zasaditvi rastlin, kot pa smiselni zasnovi celotne zunanjosti, ki je prilagojena specifičnim potrebam prebivalcev. S tem se uporabnost zunanjosti drastično zmanjša. Zavedati se namreč moramo, da bomo na prostem preživeli veliko več prijetnih uric, če bo ta zasnovana logično, vabeče in bo podpirala naš osebni življenjski slog. Urejanje okolice zato ni samo namenjeno estetskemu razporejanju rastlin in vrtnega pohištva, temveč je predvsem usmerjeno v oblikovanje zunanjosti kot podaljška notranjih bivalnih prostorov. Tako je smiselno, da iz dnevnega prostora omogočimo enostaven izhod na teraso, da je v bližini kuhinje zeliščni vrt oziroma letna kuhinja, ter da so spalni prostori umaknjeni od privoza. Ureditev vrta in okolice hiše je mogoče dopolniti še s premišljenim vključevanjem posameznih elementov, kot sta letni kamin in vodnjak, ki bodo še dodali k privlačnosti in funkcionalnosti vrta.

Urejanje okoliceUreditev vrta in okolice

Premišljeno v vsakršno temeljitejšo prenovo

Večja prenova je korenit poseg v hišo, ki povsem spremeni karakter bivalnega prostora, v čemer se razlikuje od večjih vzdrževalnih del. Pri vzdrževalnih delih gre namreč za posege, kot so barvanje ali zamenjava strešne kritine, ki sicer lahko poživijo videz objekta, a so namenjeni predvsem za podaljšanje njegove življenjske dobe. S prenovo prav tako dosežemo osvežitev objekta, vendar gre v tem primeru za veliko bolj trajno in nemalokrat dražjo spremembo. Pri tem se izkaže, da temeljito in premišljeno načrtovanje eden izmed najpomembnejših korakov obnove, ki lahko traja tudi po več mesecev. Strokovnjaki na področju prenov svetujejo, da si je vredno vzeti dovolj časa in natančno določiti, kaj hočemo s prenovo doseči, in jasno definirati, kaj zajema nujne posege in kaj zgolj naše želje. Veliko bolje in ceneje namreč je, da spreminjamo načrte na papirju kot v zadnji fazi izvedbenih del. Na osnovi jasne vizije je izdelava finančnega načrta in časovne razporeditve del veliko lažje, kar olajša tudi razporeditev dela vseh izvajalcev.

Morda ti bo všeč tudi...