Kako uveljavljati nujni delež?

V oporoki lahko vsakdo določi enega ali več dedičev, ki dedujejo vse njegovo premoženje ali glede na celoto določen del premoženja. Zakon o dedovanju (ZD) to oporočiteljevo pravico delno omejuje z institutom nujnega dedovanja. Če ste pokojnikov potomec, njegov posvojenec ali njihov potomec, njegov starš ali zakonec, ste nujni dedič, kar pomeni, da vas oporočitelj v oporoki ne sme izpustiti, oziroma tudi če vas izpusti (in npr. vse svoje premoženje zapusti nekomu drugemu), lahko uveljavljate nujni delež. Pomoč vam lahko nudi odvetnik za dedovanje, lahko pa se zastopate tudi sami, oziroma za zastopanje pooblastite tudi nekoga, ki ni odvetnik za dedno pravo. V tem primeru se vam lahko zgodi, da svojih pravic ne boste uveljavili celovito ali pravočasno, kar lahko vodi do izgube določenih pravic.

Nujni dedič

Kdaj nujni dedič uveljavlja nujni delež?

Nujni dedič mora nujni delež (dedno pravico) praviloma uveljaviti v zapuščinskem postopku, do konca zapuščinskega postopka. Včasih se zgodi, da nujni dedič v zapuščinskem postopku iz različnih razlogov ni sodeloval. V takem primeru lahko nujni dedič nujni delež uveljavlja tudi s tožbo v pravdnem postopku. Odvetnik za dedno pravo lahko nujnemu dediču pomaga pri vložitvi tožbe zaradi prikrajšanja nujnega deleža, s katero se uveljavlja razveljavitev darilne pogodbe ter vrnitev ustreznega dela premoženja. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da zahtevek ni ustrezno oblikovan in ga sodišče lahko tudi iz tega razloga zavrne.

Koliko znaša nujni delež?

Nujni delež potomcev, posvojencev in njihovih potomcev ter zakonca znaša polovico, nujni delež drugih dedičev pa tretjino tistega deleža, ki bi šel vsakemu posameznemu izmed njih po zakonitem dednem redu. To pomeni, da če vam je umrla mama in ste njeni zakoniti dediči štirje, vaš oče, vi in dva brata, da ste vsi štirje zakoniti dediči tudi nujni dediči. Četudi v oporoki niste omenjeni in je mama z oporoko vse premoženje zapustila očetu, vsakemu izmed treh otrok pripada ena polovica njihovega zakonitega deleža, kar v konkretnem primeru predstavlja 1/2 od 1/4 (toliko bi znašal zakoniti delež), torej 1/8 vsega premoženja.

Nujni delež morate v zapuščinskem postopku pred sodiščem uveljavljati z izjavo. V primeru, da ste v svojem nujnem deležu prikrajšani, pa lahko zahtevate tudi zmanjšanje oporočnih razpolaganj in vračanje daril. V primeru prikrajšanja nujnega deleža tega ne more preprečiti niti zapustnik z odredbo, da naj se darila dediču ne vračunajo v njegov dedni delež.

Morda ti bo všeč tudi...