Kakšen vpliv ima čustvena inteligenca na učinkovito vodenje podjetja?

Vodenje združuje strokovno znanje, jasno vizijo, vrednote in cilje ter mehke veščine in vodstvene kompetence. Učinkovito vodenje upravlja z razpoložljivimi viri znotraj organizacije ter hkrati postavlja trdne temelje za dobro komuniciranje znotraj delovnih skupin. Sposobnosti za vodenje podjetja niso prirojene, saj se jih je mogoče priučiti in razvijati skozi samo delo ter različna izobraževanja. Družba OK Consulting nudi različne delavnice s programi in moduli, kjer za izobraževanje vodstvenih kadrov skrbijo strokovnjaki za razvoj kompetenc vodij in zaposlenih. Ena izmed njih je tudi šola sodobnega vodenja, ki poudarja pomen čustvene inteligence na delovnem mestu ter učinkovite komunikacije med zaposlenimi. Posamezniki v šoli vodenja pridobijo vpogled v tematike, kot so oblikovanje inovativnih delovnih okolij, vpeljevanje ciljev in sprememb v timsko delo ter učinkovito upravljanje s časom in s konfliktnimi situacijami. V izobraževanju za uspešno vodenje podjetja pa se udeleženci poglobijo tudi v module, kot je iskanje identitete in pravšnje avtoritete v vodenju, vzpostavitev dobrih odnosov s sodelavci, pomembnost ravnovesja čustev in razuma ter sposobnost komuniciranja v kriznih situacijah.

timsko vodenje

Zakaj se udeležiti izobraževalnega procesa za učinkovito vodenje podjetja?

Delavnice in strokovna izobraževanja so za vodstveni kader in management organizacij pomembna zato, ker posamezniki pridobijo znanja in veščine, ki so potrebne za učinkovito vodenje podjetja. Komunikacijske veščine in vodstvene kompetence vodij posredno vplivajo tudi na samo poslovanje organizacije. Razvita čustvena inteligenca na delovnem mestu pa je pomembna za grajenje dobrih odnosov z delavci, kupci in poslovnimi partnerji. Izobraževanja pomagajo vodjem izbrati slog oziroma stil vodenja, ki je najbolj ustrezen glede na vrsto poslovnih procesov in strukturo ljudi, ki delujejo v organizaciji. Vodstveni kader se tekom izobraževanja nauči tudi, kako pravilno postavljati cilje, jih implementirati v procese odločanja in poskrbeti, da vsi delavci sledijo enakim ciljem. Učinkovito vodenje ima pomemben vpliv na produktivnost in motiviranost delavcev. Pri tem čustvena inteligenca na delovnem mestu daje posamezniku vpogled v razumevanje različnih lastnosti ljudi in njihovih posebnosti. Tako se uspešen vodja lažje približa ljudem, saj svoje moči ne gradi na avtoriteti, temveč na empatiji. Vodenje s podajanjem konstruktivnih povratnih informacij prav tako vpliva na večjo angažiranost delavcev.

Čustvena inteligenca na delovnem mestu – ravnovesje čustev in razuma

Pri vodenju podjetja mora vodstveni kader poznati tako finančno kot tehnično poslovanje, brez katerega organizacija ne bi mogla učinkovito prodajati svojih produktov ali storitev. Vendar samo strokovno znanje pri vodenju ni dovolj za optimalni uspeh organizacije. Ker so čustva gibalo vseh človeških aktivnosti, je pri vodenju podjetja pomembna tudi čustvena inteligenca, ki zajema samozavedanje, samokontrolo, družbeno zavest in upravljanje medsebojnih odnosov. Čustvena inteligenca na delovnem mestu predstavlja pomemben del programa v šoli vodenja, ki jo organizira OK Consulting, družba za izobraževanje in transformacijski management. Udeleženci izobraževanja pridobijo vpogled v pomembnost in vpliv čustvene inteligence na delovnem mestu pri vodenju podjetja ter se pri tem naučijo krmariti med čustvi in razumom. Strokovnjaki za razvoj kompetenc vodij predstavijo udeležencem osnovne strategije upravljanja s čustvi ter vzvode, kako prepoznati čustva pri drugih in kako se na ta čustva ustrezno odzvati. Usvojitev teh kompetenc pomaga vodstvenemu kadru, da bolje spoznajo sebe in svoje sodelavce ter da pri komuniciranju lažje prisluhnejo potrebam posameznega delavca.

vodenje podjetja

Uspešen vodja se nenehno razvija in uči

Vsak uspešen vodja ve, da je potrebno vodstvene kompetence in komunikacijske veščine nenehno izpopolnjevati in razvijati. Pri tem pa posamezniki potrebujejo nekoliko pomoči, da bi lahko spoznali svoje prednosti, slabosti in potenciale. Teorija nevrolingvističnega programiranja namreč poudarja, da ima vsak posameznik v sebi določene potenciale, ki jih je mogoče s coaching procesom vodenja tudi ozavestiti, zato da bi jih posameznik lahko kasneje uporabil tudi pri vodenju v podjetju. Individualni coaching v podjetju OK Consulting uporablja različne pristope in teoretična izhodišča. Ker je čustvena inteligenca na delovnem mestu in pri vodenju pomembna, se coaching proces osredotoča na spreminjanje posameznikovih neželenih vzorcev vedenja, navad, pogledov na svet,  čustev in omejujočih prepričanj. Coaching proces spreminja omejujočo psihološko realnost posameznika ter ga hkrati podkrepi z viri, ki razvijajo ustvarjalne potenciale. Transformacija misli, čustev in vedenja posameznika ima pomemben vpliv tudi na vodenje ljudi in procesov v organizaciji. Poleg tega razvita čustvena inteligenca pomaga vodji, da na delovnem mestu lažje vodi svoje delavce, razvija dobre odnose in učinkovito komunicira.

 Komunikacija med zaposlenimi – kako komunicirati v zahtevnih situacijah?

Komunikacija med zaposlenimi se v poslovnem okolju odvija po več komunikacijskih kanalih, zato postaja vedno bolj zapletena, s tem pa se povečujejo možnosti za nastanek komunikacijskih šumov in posledičnih nesoglasij. Poleg tega je za učinkovito vodenje potrebno usvojiti določene veščine, zato da bi zmanjšali konflikte in nesoglasja med delavci ali med delavci in vodstvom. Izobraževalni program za managerje, ki želijo razvijati svoje vodstvene kompetence, obsega tudi modul, kjer strokovnjaki iz družbe OK Consulting učijo strategije in taktike učinkovitega komuniciranja v zahtevnih situacijah, kjer prihaja do konfliktov. Profesionalno komuniciranje je za vodenje podjetja ključnega pomena. Da bi posamezniki lahko učinkovito komunicirali, se na delavnici naučijo prepoznavanja osnovnih pozicij komuniciranja ter prepoznavanja zahtevnih in težavnih sogovornikov. Trening komuniciranja z igro vlog udeležence uči o ustreznem odzivanju na psihološke igre sogovornika, o ustreznem razreševanju konfliktov ter o tem, kako neverbalno komuniciranje in čustvene reakcije vplivajo na vodenje pogovora in tolmačenje skritih sporočil.

Morda ti bo všeč tudi...