Zakon o dedovanju

Zakon o dedovanju podrobno opredeljuje proces dedovanja

Zakon o dedovanju podrobno opredeljuje proces dedovanjaDedovanje je proces, ko premoženje umrlega preide na njegove dediče. Dedovanje v Republiki Sloveniji ureja Zakon o dedovanju, ki opredeljuje različne institute, ki se jih v procesu dedovanja moramo zavedati in jih tudi upoštevati.

Dedovanje po zakonu ali po oporoki

nujni delež dedovanjeDedujemo lahko po dveh pravnih podlagah – po oporoki ali po zakonu. Oporočno dedovanje temelji na zapustnikovi volji, ki jo najpogosteje pisno izjavi. Kljub temu, da je oporočno dedovanje podvrženo zapustnikovi voljo, pa je le-ta omejena z določenimi instituti, ki jih predvideva Zakon o dedovanju. Zapustnikova volja je najmočneje omejena z institutom nujnega deleža, zraven tega pa Zakon o dedovanju opredeljuje tudi institut vračunavanja daril.

Zakon o dedovanju in nujni delež

Zakon o dedovanju opredeljuje nujni delež, ki omejuje zapustnikovo voljo pri pisanju oporoke. Z nujnim deležem se nujnim dedičem zagotovi pravica do dela zapustnikovega premoženja, čeprav jih zapustnik v sami oporoki ne omenja kot dediče. Od dednega reda je odvisno, do koliko premoženja bo dedič ob dedovanju upravičen.

Poznamo tri dedne rede:

  1. dedni red: zapustnikovi potomci, posvojenci in njihovi potomci ter zapustnikov zakonec oz. zunajzakonski partner,
  2. dedni red: zapustnikovi starši, posvojitelj in njihovi potomci (zapustnikovi bratje in sestre) dedujejo polovico ter zakonec oz. zunajzakonski partner,
  3. dedni red: zapustnikovi dedi in babice in njihovi potomci.

Zakon o dedovanju in vračanje daril

Zakon dedovanjeZakon o dedovanju pa opredeljuje tudi institut vračanja daril, ki zapustniku onemogoča, da bi z odsvojitvijo premoženja v obliki daril svoje premoženje zmanjšal in tako nujne dediče prikrajšal za določeno vsoto premoženja. V danem primeru Zakon o dedovanju zahteva vračanje daril. Vračanje daril v zapuščino je možno samo v primeru prikrajšanja nujnega deleža in še to le v obsegu, kot je potrebno, da se prikrajšanje odpravi.

Več informacij v Zakonu o dedovanju

Več o samem postopku dedovanja si lahko preberete v Zakonu o dedovanju, ob nadaljnjih vprašanjih o dedovanju ali sodni taksi v primeru zapuščinskega postopka pa se lahko oglasite v naši pisarni in tako poiščete odgovore na vprašanja, ki vas še zanimajo. Predhodno nas lahko kontaktirate po telefonu ali po e-pošti ter se tako dogovorite za termin obiska.

Morda ti bo všeč tudi...